Voor wie?

Wat betekent klantgerichtheid?

Klantgerichtheid betekent dat je voorrang geeft aan de tevredenheid van je klant. Die tevredenheid bereik je het snelst met een paar gedragsregels:

  • Geef correcte informatie en gebruik heldere taal in je contact met klanten.
  • Vermeld duidelijk je contactgegevens en die van je departement of agentschap in elke correspondentie.
  • Help je klanten bij administratieve formaliteiten en verwijs hen door naar de juiste persoon of afdeling als je hen niet kunt helpen.
  • Handel je dossiers correct, efficiënt en binnen de termijn af. Ben je niet aan een datum gebonden? Bepaal dan samen met je leidinggevende een termijn die bij een goede dienstverlening hoort.

Waarom?

Iedere burger heeft recht op een uitstekende dienstverlening van de overheid. Daarom is het belangrijk dat je klantgericht werkt. Dat bereik je alleen als je bewust omgaat met je klantcontacten.

De deontologische code helpt je daarbij. Die code bundelt gedragsregels en richtlijnen om binnen de Vlaamse overheid integer te werken.

Hoe melden?

Wil je iets melden over klantgerichtheid? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.