Voor wie?

Wat betekent objectiviteit?

Objectiviteit betekent dat je collega’s, burgers en leveranciers in gelijke gevallen op dezelfde manier behandelt. Die objectiviteit brengt een aantal concrete gedragsregels met zich mee:

  • Je laat je persoonlijke belangen en voorkeuren niet meespelen tijdens je werk en je bent op je hoede voor belangenvermenging.
  • Je discrimineert niet en voorkomt elke schijn van partijdigheid.
  • Je werkt onbevangen en neutraal.

Waarom?

Iedere collega, burger en leverancier heeft recht op een gelijke behandeling door de overheid. Daarom is objectiviteit belangrijk. Die gelijke behandeling bereik je alleen als je kritisch nadenkt over je gedrag op de werkvloer en daarbuiten. De deontologische code helpt je daarbij. Die code bundelt gedragsregels en richtlijnen om binnen de Vlaamse overheid integer te werken.

Hoe melden?

Wil je iets melden over objectiviteit? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.

Goed om weten: misschien heeft je departement of agentschap een aanvullende, specifieke deontologische code. Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je leidinggevende voor meer informatie.