Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster)).
 • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris.
 • Je wilt meer weten over het het principe 'zorgvuldig beheer van middelen' van de deontologische code.

Wat betekent zorgvuldig beheer van middelen?

Beschouw ‘middelen’ als alles wat eigendom is van de Vlaamse overheid of wordt betaald door de overheid. Bijvoorbeeld: telefoon en gsm, internet, e-mail, kantoorbenodigdheden, gereedschappen, voertuigen, ... Ook je werktijd en informatie zijn bedrijfsmiddelen. 'Zorgvuldig beheer' betekent dat je:

 • als een goede huisvader omgaat met bedrijfsmiddelen
 • zuinig en efficiënt gebruikmaakt van bedrijfsmiddelen
 • bedrijfsmiddelen niet voor privédoeleinden gebruikt (uitzondering: als sociaal voordeel of in uitzonderlijke situaties en met uitdrukkelijke toestemming van je leidinggevende)
 • bereid bent om verantwoording af te leggen over het gebruik van bedrijfsmiddelen
 • actief op zoek gaat naar de beste prijs-kwaliteitverhouding als je een activiteit organiseert
 • bedrijfsinformatie enkel verspreidt als je zeker bent dat het niet om vertrouwelijke gegevens gaat
 • erover waakt dat vertrouwelijke (bedrijfs)informatie niet in verkeerde handen valt en zorgt voor een correct beheer en goede beveiliging ervan
 • de nodige maatregelen neemt om bedrijfsinformatie te beschermen als je deze mee naar huis neemt

Waarom?

De overheid werkt met belastinggeld. Daarom is het belangrijk dat je correct omgaat met de beschikbare middelen. Dat zorgvuldige beheer bereik je alleen als je kritisch nadenkt over de manier waarop je werkt en de middelen die je daarbij gebruikt. De deontologische code helpt je daarbij. Die code bundelt gedragsregels en richtlijnen om binnen de Vlaamse overheid integer te werken.

Hoe melden?

Wil je iets melden over zorgvuldig beheer van middelen? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.