Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster)).
  • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris.
  • Je komt in de situatie terecht waarin je op het werk te maken hebt met je partner of familieleden.

Wat?

Het kan gaan over je partner of familieleden (zie onder) die solliciteren bij je departement of agentschap. Of over 2 afdelingen die samensmelten waardoor je leidinggevende wordt van je partner of familieleden. Of over een romantische relatie die ontstaat tussen jou en je leidinggevende.

Richtlijnen

  • Zorg ervoor dat je niet betrokken bent bij de selectieprocedure van je partner of van familieleden die solliciteren of deelnemen aan een bevordering bij de Vlaamse overheid.
  • Zorg ervoor dat je niet betrokken bent bij de toekenning van een toelage of bonus van je partner of familieleden.
  • Zorg ervoor dat je geen (tijdelijke) leidinggevende bent van je partner of familieleden.

Met deze richtlijnen vermijd je dat er op de werkvloer een schijn van partijdigheid ontstaat. Kandidaten en medewerkers moeten op een gelijkwaardige behandeling kunnen rekenen.

Hoe melden?

Wil je iets melden over familie of relaties op het werk? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.