Voor wie?

Wat?

Je spreekrecht wordt beperkt door de plicht om vertrouwelijke informatie geheim te houden. Die geheimhoudingsplicht slaat onder meer op:

  • dossiers waarin nog geen eindbeslissing is genomen
  • medische, fiscale, sociale en andere persoonlijke gegevens van collega's of burgers
  • vertrouwelijke commerciële, industriële of intellectuele gegevens

Richtlijnen

  • Houd vertrouwelijke informatie geheim voor iedereen die niet bevoegd is om er kennis van te nemen.
  • Respecteer de geheimhoudingsplicht ook als je niet meer voor de Vlaamse overheid werkt.

Hoe melden?

Wil je iets melden over geheimhoudingsplicht? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.