Voor wie?

Wat te doen...

 • Stap 1

  Je hebt recht op omstandigheidsverlof als je huwt of wettelijk gaat samenwonen.

  Lees meer:

 • Stap 2

  Het is belangrijk dat je personeelsdossier op elk moment de juiste gegevens bevat. Wijzigingen in je burgerlijke staat of gezinssamenstelling hebben meestal invloed op je loonberekening.

  Sommige gegevens zoals je domicilieadres en burgerlijke staat worden automatisch geactualiseerd op basis van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Controleer je gegevens in Vlimpers(opent in nieuw venster) en pas ze eventueel aan.

  Lees meer:

 • Stap 3

  Afhankelijk van je burgerlijke staat ontvang je een haard- of standplaatstoelage. Ben je bijvoorbeeld alleenstaande aan wie de kinderbijslag niet wordt uitbetaald? Dan heb je geen recht meer op de haardtoelage maar op de standplaatstoelage.

  Bezorg DCPA het aanvraagformulier aan het DCPA om de toelage aan te passen.

  Lees meer:

 • Stap 4

  Als je dit wenst, kunnen je partner en de kinderen van je partner ook aansluiten bij de hospitalisatieverzekering van de Vlaamse overheid. Het Agentschap Overheidspersoneel verwittigt de verzekeraar automatisch als je domicilieadres eventueel ook wijzigt.

  Lees meer: