Voor wie?

Wat?

Het kan gaan over:

 • een gesprek
 • je berichten op sociale media
 • je reactie op websites
 • een voordracht op een evenement
 • een opiniestuk dat je schrijft voor een krant, website of boek

 • je antwoord op een vraag van een journalist

 • je uitspraken in een tv- of radioprogramma

Het gaat dus om situaties zowel tijdens als buiten het werk.

Richtlijnen

 • Je bent vrij om je mening te geven. Tegelijk ben je als personeelslid een ambassadeur van de Vlaamse overheid en ga je verantwoordelijk om met dat spreekrecht.
 • Maak altijd duidelijk dat het je eigen standpunt is en spreek in eigen naam. Zeker als je kritiek geeft op de overheid of als je je politieke overtuiging uit.
 • Communiceer je feitelijke informatie correct, volledig en objectief.
 • Wees je ervan bewust dat je online zichtbaar en herkenbaar bent en dat je steeds kunt aangesproken worden over wat je online zet.
 • Zorg tijdens het werk voor een efficiënte communicatie. Je mag met collega's, leidinggevenden en medewerkers informatie uitwisselen, ideeën toetsen en je standpunten verdedigen. Dit is niet alleen je recht, maar tegelijk een plicht, want zulke communicatie is onmisbaar voor een overheid die goed werkt en evenwichtige beslissingen neemt.
 • Hou rekening met onderstaande specifieke aandachtspunten voor sociale media, pers, klanten en leveranciers en bij reacties op Vlaanderen Intern.

Aandachtspunten

Hoe melden?

Wil je iets melden over het uiten van een mening of standpunt? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.