Voor wie?

Startbedrag (kraamgeld)

'Startbedrag' is het vroegere 'kraamgeld' of de 'geboortepremie'. Dit is een eenmalige premie die je als ouder, woonachtig in Vlaanderen, krijgt voor de geboorte van je kind. Je kunt het startbedrag ten vroegste 4 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum en tot 5 jaar na de geboorte aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket.

De regeling rond kraamgeld hangt af per regio. Lees meer:

Groeipakket (kinderbijslag)

'Groeipakket' is de vroegere kinderbijslag. Dit is het bedrag dat je maandelijks krijgt voor de opvoeding van je kind(eren) in Vlaanderen. Je ontvangt dit automatisch vanaf wanneer het kindje ingeschreven is in het bevolkingsregister. 

  • Kreeg je al kinderbijslag vóór 1 januari 2019? Dan blijf je met het Groeipakket gewoon dezelfde bedragen verder ontvangen.
  • Krijg je een kindje na 1 januari 2019? Dan ontvang je voor dat kindje de nieuwe bedragen van het Groeipakket.

De regeling rond kinderbijslag hangt af per regio. Lees meer: