Voor wie?

Wat?

Je kunt op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging buiten de Vlaamse overheid via:

  • de gewone arbeidsmarkt: je zoekt vacatures van andere overheden of de privésector. Je doorloopt in dit geval net als de andere sollicitanten de volledige selectieprocedure en start eventueel op in een nieuwe tewerkstelling.
  • ‘externe mobiliteit’: je zoekt vacatures van andere overheden (federaal, gewestelijk, lokaal) of de onderwijssector die specifiek zijn opengesteld voor personeelsleden van de Vlaamse overheid. Je doorloopt in dit geval een bijzondere procedure en start eventueel op in een nieuwe functie met een gelijkwaardige graad bij een andere overheid.

Procedure externe mobiliteit

  • Je stelt je kandidaat voor een vacature die specifiek is opengesteld voor personeelsleden van de Vlaamse overheid. Let eventueel op de vermelding ‘externe mobiliteit’ in het selectiereglement bij de vacature, maar sommige overheden gebruiken hiervoor ook andere termen.
  • Je doorloopt de selectieprocedure die wordt beschreven in het selectiereglement bij de vacature.
  • De overheid waarbij je solliciteert kiest de meest geschikte kandidaat.

Je kunt verlof opnemen alvorens je de Vlaamse overheid definitief verlaat. Afhankelijk van je situatie kun je gebruik maken van verschillende verlofvormen:

Hoe zet je de 1ste stap?

Een nieuwe uitdaging buiten de Vlaamse overheid: waar vind je die vacatures?

Informatie voor specialisten

Ben je HR- of selectieverantwoordelijke bij de diensten van de Vlaamse overheid? Dan kun je ook zelf vacatures openstellen via externe mobiliteit. Hierdoor trek je snel en efficiënt statutaire profielen aan uit andere overheden of de onderwijssector. Lees meer in de interpretatie bij artikel VI 30bis van het Vlaams personeelsstatuut (FAQ externe mobiliteit) ((opent in nieuw venster)).