Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gestandaardiseerd gunstverlof Verloven en afwezigheden

Gestandaardiseerd gunstverlof

Wil je uitzonderlijk onbetaald verlof nemen en is je lijnmanager of gemachtigde hiermee akkoord? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid gestandaardiseerd gunstverlof nemen. Dit kan met losse dagen of voor een langere periode.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je hebt toestemming van je lijnmanager of gemachtigde. Je lijnmanager of gemachtigde heeft dus de keuze om het verlof al dan niet toe te staan. Het gaat dus altijd om een gunst.

Duur

Je kunt dit verlof opnemen met losse dagen of voor een langere periode. In beide gevallen is er geen maximumgrens. De maximale duur wordt bepaald door je lijnmanager of gemachtigde. Je departement of agentschap zal de toekenning van het gunstverlof steeds aftoetsen aan een algemeen toetsingskader.

Opgelet: als je lijnmanager of gemachtigde hiermee akkoord gaat, kun je dit verlof met losse dagen opnemen zonder dat je de 20 dagen onbetaald verlof die een recht zijn, hebt opgebruikt.

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
 • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager of gemachtigde.
 • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk na toestemming van je lijnmanager of gemachtigde.
 • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen omwille van dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn binnen je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

Goed om te weten: ben je contractueel, dan hangt het terugkeerrecht na het verlof af van wat je contract bepaalt. Ben je statutair, dan heb je een terugkeerrecht naar:

 • de functie die je voordien uitoefende, als het verlof 6 maanden of minder duurt.
 • naar je entiteit, als het verlof langer dan 6 maanden duurt.

Gevolgen van opname

 • Gevolgen voor anciënniteit: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op.
 • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator(opent in nieuw venster). De opname van dit verlof heeft geen impact op de mogelijkheid om jaarlijks verlof over te dragen naar het volgend jaar. Opgelet, het aantal dagen onbetaald verlof (losse dagen als recht) wordt ook in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar.
 • Gevolgen voor wettelijk pensioen: Nam je dit verlof vanaf 1 januari 2018 op? Dan komt het momenteel niet aanmerking voor het pensioen. Dit betekent dat dit verlof een impact heeft op zowel je vroegst mogelijke pensioendatum als op je pensioenbedrag. Verloven waarvoor je geen salaris ontvangt, maar die wel met dienstactiviteit worden gelijkgesteld, kunnen in beperkte mate - maximaal 20% van de effectief gepresteerde diensten - meetellen voor het wettelijk pensioen, als de federale ministerraad hiermee instemt. Voor de verlofregeling die geldt vanaf 1 januari 2018 werd het akkoord aangevraagd, maar nog niet verkregen. Meer informatie of een vraag? Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst(opent in nieuw venster) of ga langs bij een pensioenexpert voor je persoonlijke vraag(opent in nieuw venster).
 • Gevolgen voor aanvullend pensioen: dit verlof telt niet mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
 • Financiële gevolgen:
 • Andere gevolgen: bij langdurige afwezigheid wordt je abonnement voor woon-werkverkeer automatisch stopgezet. Je moet dit tijdig opnieuw aanvragen. Lees meer op de webpagina ‘woon-werkverkeer openbaar vervoer’.

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

Opgelet: doorloop je tijdens dit verlof een statutaire proeftijd bij een ander overheid en werd je na afloop benoemd? Dan staat deze benoeming gelijk met een automatisch ontslag bij de Vlaamse overheid. Je brengt het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) hiervan op de hoogte.

Hoe aanvragen?

Gestandaardiseerd gunstverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Opgelet: verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

 • Stap 1

  Gestandaardiseerd gunstverlof minder dan 1 maand

  Je vraagt het verlof aan in Vlimpers(opent in nieuw venster) onder ‘Verlof en werktijd’ > ‘Aanvraag’. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘Gestandaardiseerd gunstverlof (dagen)’ en vul alle velden in.

  Gestandaardiseerd gunstverlof meer dan 1 maand

  Je vraagt het verlof aan in Vlimpers(opent in nieuw venster) onder ‘Verlof en werktijd’ > ‘Aanvraag’. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘Gestandaardiseerd gunstverlof (periode)’ en vul het motiveringsveld en alle andere velden in.

  Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-snelstartkaarten over afwezigheden via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek de gewenste snelstartkaart. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het ingevulde formulier ‘aanvraag onbetaald verlof(Word bestand opent in nieuw venster)per post naar het DCPA.

Hoe wijzigen of opzeggen?

Gestandaardiseerd gunstverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Laat je arbeidsreglement je toe om je aanvraag te wijzigen of op te zeggen? Dan vraag je de schriftelijk goedkeuring aan je lijnmanager of gemachtigde.

 • Stap 2

  Je bezorgt de goedkeuring van je lijnmanager of gemachtigde zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het ingevulde formulier opzeggen verlof(Word bestand opent in nieuw venster) per post naar het DCPA.

Regelgeving

Vlaams personeelsstatuut (VPS), deel X, titel 13 bis - gestandaardiseerd gunstverlof