Voor wie?

Berekening en uitbetaling

Het bedrag van deze toelage hangt af van het aantal uren permanentie per maand en wordt maandelijks uitbetaald, samen met je salaris.

aantal uren permanentie per maandtoelage op maandbasis (brutobedrag)
tussen 21 en 5075 euro
tussen 51 en 100100 euro
tussen 101 en 200125 euro
meer dan 200140 euro

Om de actuele waarde te kennen, moet je bovenstaande bedragen vermenigvuldigen met het huidige indexcijfer. Deze vergoeding is immers gekoppeld aan de prijsevolutie van goederen en diensten die de gezinnen consumeren.

Hoe aanvragen?

Permanentietoelage aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).