Gedaan met laden. U bevindt zich op: Loonbeslag personeel Vlaamse overheid Verloning en voordelen

Loonbeslag personeel Vlaamse overheid

Werk je bij de Vlaamse overheid en zoek je meer informatie over loonbeslag? Op deze pagina lees je er alles over.

Voor wie?

Je hebt loonbeslag en bent tewerkgesteld:

Wat?

Bij loonbeslag wordt er beslag gelegd op je nettoloon (inclusief vergoedingen, vakantiegeld en eindejaarstoelage) om je schulden af te betalen. Het niet (tijdig) betalen van je schuldeisers kan aanleiding geven tot onder andere:

 • betekening van loonafstanden en derdenbeslagen
 • ontvangstmachtigingen in het voordeel van onderhoudsgerechtigde

Soms heb je geen loonbeslag, maar gebeurt het beheer van je inkomsten door een budgetbegeleider, een door de rechtbank aangestelde schuldbemiddelaar of een wettelijke vertegenwoordiger zoals een voorlopig bewindvoerder.

Waarvoor kun je terecht bij de Dienst Derdengeschillen?

Wordt je salaris uitbetaald door tussenkomst van de Dienst Derdengeschillen? Dan kun je hier terecht met vragen over je loonbeslag, collectieve schuldenregeling, budgetbeheer en voorlopig bewind. Daarnaast kan de dienst je meer informatie geven over de berekeningswijze van het beslagbaar deel van je salaris. Wil je een verhoging van het niet-beslagbaar gedeelte omdat je kinderen ten laste hebt? Ook dat kun je aanvragen bij de dienst.

Alle andere aspecten van je personeelsdossier worden behandeld door het Agentschap Overheidspersoneel, je eigen personeelsdienst of het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Berekening beslagbaar deel

Je salaris is beschermd en slechts gedeeltelijk vatbaar voor beslag. De berekening van het beslagbaar deel van het salaris gebeurt volgens artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek. De grensbedragen worden elk jaar geïndexeerd.

Kinderen ten laste bij loonbeslag

Het niet-beslagbare deel van jouw salaris kan verhoogd worden als je een aangifteformulier voor kinderen ten laste(PDF bestand opent in nieuw venster) indient. Deze aangifte geldt voor alle schuldeisers. De verhoging bedraagt 81 euro per kind ten laste en wordt jaarlijks geïndexeerd. Je kunt niet meer ontvangen dan het bedrag van jouw nettoloon.

Goed om te weten
 • Ook als je kinderen al fiscaal ten laste worden beschouwd bij de berekening van jouw nettoloon, dien je het aangifteformulier in om te kunnen genieten van de verhoging.
 • Je bent niet verplicht om de aangifte te doen. Je kunt ervoor kiezen om de verhoging niet aan te vragen, zodat de aflossing van je schuld sneller verloopt.
 • Breng de Dienst Derdengeschillen schriftelijk op de hoogte als je gezinssituatie wijzigt (je vindt de contactgegevens onderaan deze webpagina). Je kind kan bijvoorbeeld voor de leeftijd van 25 jaar beginnen te werken. Bij de geboorte van een kind, dien je een bijkomende aangifte in.

Voorwaarden

De verhoging is enkel mogelijk als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • je kind is nog geen 25 jaar of is in staat van verlengde minderjarigheid
 • je draagt op aanzienlijke wijze bij in de kosten voor huisvesting, levensonderhoud of opvoeding van je kind

 • er bestaat een bevoorrechte band tussen jou en je kind (zoals biologische ouder of pleegouder)

 • je kind beschikt niet over voldoende eigen inkomsten

De verhoging is niet mogelijk als je kind binnen de 12 maanden voor de aangifte eigen inkomsten heeft die netto hoger liggen dan:

 • 3.694 euro, als je samenwoont met je kind
 • 5.335 euro, als je alleenstaande bent
 • 6.764 euro, als je kind het statuut van gehandicapte heeft in de zin van artikel 135 van het WIB 92

Deze bedragen gelden sinds 1 januari 2023.

Hoe aanvragen?

 • Stap 1

  Je vult het aangifteformulier(PDF bestand opent in nieuw venster) in en voegt daarbij een van de volgende bewijsstukken:

  • een verklaring van het ziekenfonds dat je een kind ten laste hebt
  • een attest van gezinssamenstelling. Je kunt dit verkrijgen bij de burgerlijke stand van je gemeente of opvragen met je e-ID(opent in nieuw venster)
  • een rechterlijke beslissing of overeenkomst waaruit het co-ouderschap blijkt
  • als je onderhoudsgeld betaalt: de rekeninguittreksels van de laatste 4 maanden die een geregelde storting aantonen van een bijdrage in het onderhoud van minstens 81 euro per kind
 • Stap 2

  Je stuurt het aangifteformulier samen met het bewijsstuk aangetekend op naar de Dienst Derdengeschillen. Het adres vind je onderaan deze webpagina. Je kunt het formulier ook na afspraak aan de dienst bezorgen.

Goed om te weten

Het niet-beslagbare deel van je salaris verhoogt de maand volgend op de ontvangst van de aangifte bij de Dienst Derdengeschillen. De verhoging wordt toegepast zolang je een lopend dossier hebt.