Voor wie?

  • Je bent  statutair  of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster)).
  • Je lijnmanager beslist om functionele redenen dat je een dienstwagen voor persoonlijk gebruik krijgt of je hebt er recht op (zie onder). In beide gevallen wordt je geregistreerd in het ‘wagenreglement’ (zie onder).

Persoonlijk gebruik

Een wagen voor persoonlijk gebruik is een dienstwagen die je mag gebruiken voor je privéverplaatsingen. Dit zijn verplaatsingen op eender welke dag van de week, in binnen- en buitenland:

  • om privé-aankopen te doen
  • om op vakantie te gaan
  • voor je woon-werkverkeer

Voordeel van alle aard

Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een werkgever toekent aan een personeelslid, bijvoorbeeld een dienstwagen voor persoonlijk gebruik. Voordelen van alle aard worden beschouwd als een beroepsinkomen. Als je dit voordeel ontvangt, zal je dus belasting moeten betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel van alle aard.

Dat wil zeggen dat je belastbaar salaris maandelijks verhoogd wordt met de waarde van het voordeel van alle aard. Op het verhoogde salaris betaal je dan bedrijfsvoorheffing (zie onder). Je werkgever betaalt een speciale solidariteitsbijdrage.

Lees meer over het invullen van voordelen van alle aard op je belastingaangifte op de webpagina ‘fiscale fiche en belastingen’

Combinatie abonnement

Je kunt een abonnement openbaar vervoer niet combineren met het persoonlijk gebruik van een dienstwagen.