Prikklok

Gebruikers prikklok

Slechts een beperkte groep personeelsleden bij de diensten van de Vlaamse overheid werkt nog met de prikklok. Je departement of agentschap bepaalt dit zelf. Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

Werking prikklok

Werk je met de prikklok? Dan moet je met je badge ((opent in nieuw venster)) je aan- en afwezigheden registreren:

 • bij aankomst
 • bij vertrek
 • bij het verlaten van het gebouw voor de middagpauze, een vergadering of dienstopdracht

Geplande afwezigheden zoals bijvoorbeeld jaarlijks verlof, telewerk, dienstvrijstellingen, … registreer je op voorhand in Vlimpers ((opent in nieuw venster)).

Regularisaties

Wat zijn regularisaties?

Vergeten te prikken, een treinvertraging of een wijziging in je werkrooster worden niet automatisch bijgewerkt in de prikklok. Dit zijn regularisaties die je moet rechtzetten.

Regularisaties in continudienst

Als je werkt met de ‘Harmony-planningsmodule’, krijg je tijd tot de 14e dag van de volgende maand voor het aanvragen van realisaties in de planningsmodule. Op die dag wordt immers de planning verantwoord en kunnen regularisaties niet meer verwerkt worden. Rechtzettingen na de 14e moet je aanvragen aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Hoe regularisatie aanvragen?

Je departement of agentschap werkt met Vlimpers Tijd

Regularisatie aanvragen voor departementen en agentschappen die werken met ‘Vlimpers Tijd’. Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

Opgelet: priktijden zijn pas de volgende dag na 10 uur zichtbaar. Houd hiermee rekening voor het indienen van je regularisaties.

 • Stap 1

  Je vraagt goedkeuring aan je leidinggevende.

 • Stap 2

  Je vraagt de aanpassing van de prikklok aan in Vlimpers Tijd ((opent in nieuw venster)). Mogelijke codes zijn:

  • ‘UITZ_gewerkt’: voor compensatie uitzonderlijk werken
  • ‘In_uit_boeking vergeten’: voor vergeten te prikken
  • ‘DR_extra prestaties’: voor prestaties buiten randtijd maar onder het dagmaximum van 9 uren.
  • ‘DR_prestaties boven dagmax’: voor prestaties boven het dagmaximum van 9 uren.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke. In dit geval vervalt stap 3.

 • Stap 3

  Je bezorgt de goedkeuring van je leidinggevende zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

Je departement of agentschap werkt niet met Vlimpers Tijd

Regularisatie aanvragen voor departementen en agentschappen die niet werken met ‘Vlimpers Tijd’. Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

Opgelet: priktijden zijn pas de volgende dag na 10 uur zichtbaar. Houd hiermee rekening voor het indienen van je regularisaties.