Voor wie?

Berekening en uitbetaling

Het bedrag van deze toelage hangt af van de zwaarte van je functie en wordt maandelijks uitbetaald, samen met je salaris. Het bedrag wordt als volgt bepaald:

Duur

Je lijnmanager bepaalt de duur van de toelage voor tijdelijke functieverzwaring en kan kiezen voor een:

  • precieze duurtijd: tussen 30 kalenderdagen en 5 jaar, éénmaal verlengbaar met maximaal 1 jaar
  • ongekende duurtijd: tussen 30 kalenderdagen en 1 jaar, éénmaal verlengbaar met maximaal 1 jaar

De toelage wordt stopgezet na afloop van de vastgelegde duurtijd of onder bepaalde omstandigheden (zie onder).

Hoe aanvragen?

Je kunt deze toelage niet aanvragen. Je lijnmanager bepaalt of er al dan niet toelages voor tijdelijke functieverzwaringen toegekend moeten worden.

Contacteer je HR-verantwoordelijke voor meer informatie.

Informatie voor HR-verantwoordelijken

Wil je een toelage voor tijdelijke functieverzwaring toekennen? Houd dan als werkgever rekening met enkele aandachtspunten:

  • Gebruik het modelformulier om het proces van de toekenning van de toelage te stroomlijnen. Lees meer op de webpagina ‘modeldocumenten’ ((opent in nieuw venster)).
  • Maak dit bekend door een lijst met namen en percentages ter inzage te leggen voor het personeel en doe dit jaarlijks in september volgens de openbaarheid van het beloningsbeleid binnen de Vlaamse overheid (zie omzendbrief onderaan).