Gedaan met laden. U bevindt zich op: Energiebesparingen in de gebouwen: algemene maatregelen Kantoor en gebouwen

Energiebesparingen in de gebouwen: algemene maatregelen

In de komende winterperiode (2023-2024) neemt Het Facilitair Bedrijf, zoals vorig jaar, opnieuw enkele energiebesparende maatregelen.

De Vlaamse overheid wil zo het goede voorbeeld blijven geven op het vlak van energiebeheer en het zuinig omgaan met middelen.

De verwarming in de gebouwen wordt daarom ingesteld op 20°C. Dit laat toe om het energieverbruik te beperken maar is ook een temperatuur die overeenstemt met courante ergonomie-aanbevelingen. Overal zal het dus 20° zijn, maar afhankelijk van de oriëntatie van een gebouw t.o.v. de zon kan het dus ook warmer zijn.

Andere maatregelen die ook vorige winter werden genomen - zoals het doven van de verlichting na sluiting, uitschakelen van boilers en andere toestellen, aanpassing van de koeling in serverlokalen - blijven behouden.

Belangrijk: aparte, eigen verwarmingselementen zijn niet toegestaan.

Het plaatsen van aparte, eigen verwarmingselementen is niet toegestaan, in geen enkel gebouw: niet alleen verbruiken ze veel energie maar ze kunnen ook een veiligheidsprobleem vormen. Het Facilitair Bedrijf zal dergelijke verwarmingselementen dan ook onmiddellijk en zonder aarzeling wegnemen.