De adviezen van Taaladvies.net over genderinclusieve aanspreekvormen in brieven en mails zijn nog in ontwikkeling. Voorlopig kun je gebruikmaken van de richtlijnen in de handleiding voor standaardbrieven en -mails (criterium 4 - aanhef). Ambtenaren van de Vlaamse overheid kunnen voor hulp bij het maken van een keuze in concrete gevallen contact opnemen met Team Taaladvies.