Gedaan met laden. U bevindt zich op: Genderbewust taalgebruik in brieven en mails Heerlijk Helder

Genderbewust taalgebruik in brieven en mails

Op deze pagina vind je tips voor genderbewust taalgebruik in brieven en mails. Met genderbewust taalgebruik probeer je ervoor te zorgen dat zowel vrouwen, mannen als personen die zich niet thuisvoelen in een van beide categorieën, zich kunnen herkennen in een brief of mail, en niemand uitgesloten wordt.

Adressering

Gebruik in de adressering de aanschrijftitel die de geadresseerde verkiest, als je dat kunt achterhalen. Vraag de geadresseerde bijvoorbeeld met een formulier of die aangesproken wil worden met ‘mevrouw’, ‘heer’ of alleen de voor- en achternaam. Ga niet uit van de voornaam van een persoon of van het geslacht dat op iemands identiteitskaart vermeld staat.

Als je de aanschrijftitel van de geadresseerde niet kent of als het gender van de geadresseerde niet relevant is, kun je alleen de voornaam of voorletter(s) van de geadresseerde vermelden, eventueel voorafgegaan door academische titels als dr., prof. dr. of ir.

Voorbeelden:

 • Mevrouw Nadia Hassani
 • Mevrouw prof. dr. P. L’Heureux
 • De heer H. Bastiaens
 • De heer dr. T. De Leeuw
 • Sam Maes
 • Ir. Louise Mboya

Aanhef

Gebruik in de aanhef de aanschrijftitel die de geadresseerde verkiest, als je dat kunt achterhalen. Vraag de geadresseerde bijvoorbeeld met een formulier of die aangesproken wil worden met ‘mevrouw’, ‘heer’ of alleen de voor- en achternaam. Ga niet uit van de voornaam van een persoon of van het geslacht dat op iemands identiteitskaart vermeld staat.

Als je de aanschrijftitel van de geadresseerde niet kent of als het gender van de geadresseerde niet relevant is, kun je de aanschrijftitel achterwege laten en alleen de voornaam of voorletter(s) van de geadresseerde vermelden.

Voorbeelden:

 • Beste mevrouw Hassani
 • Geachte mevrouw L’Heureux
 • Geachte heer Bastiaens
 • Beste mijnheer De Leeuw
 • Dag meneer De Leeuw
 • Geachte S. Maes
 • Beste Louise Mboya

Een aanhef met Geachte is het meest formeel. Geachte roept een bepaalde afstand op en is daardoor geschikt voor allerlei officiële contexten. Geachte is ook bruikbaar als men nadrukkelijk respect of beleefdheid wil uitdrukken, bijvoorbeeld in contacten met onbekenden of mensen die hiërarchisch hoger geplaatst zijn. Een aanhef met Beste of Dag is bruikbaar in allerlei (zakelijke) contexten, bijvoorbeeld in brieven aan klanten. Beste en Dag zijn beleefd, maar klinken iets persoonlijker en minder stijf dan Geachte. Voor sommige mensen voelt Dag informeler aan dan Beste, maar voor anderen is het juist omgekeerd.

Brief of mail aan iemand in functie

In brieven of mails die gericht zijn aan iemand in functie kun je in de aanhef de functie vermelden na Mevrouw de of Mijnheer/Meneer de, als je weet dat de geadresseerde aangesproken wil worden met mevrouw of mijnheer/meneer. Geachte blijft dan achterwege. Gebruik de functiebenaming die de persoon in kwestie zelf gebruikt, als je dat kunt achterhalen.

Voorbeelden:

 • Mijnheer de voorzitter
 • Mevrouw de kabinetschef
 • Meneer de directeur
 • Mevrouw de minister

Daarnaast kun je ook Geachte minister + functiebenaming gebruiken. Die aanhef heeft als voordeel dat het gender onbenoemd blijft, waardoor hij ook bruikbaar is voor non-binaire personen of voor personen van wie je de aanschrijftitel niet kent.

 • Geachte kabinetschef
 • Geachte minister

Voor advocaten wordt traditioneel de aanspreekvorm meester gebruikt, gevolgd door de familienaam.

 • Meester Van Eeckhaut

Brief of mail aan iemand van wie je de naam niet kent

Als je de naam van de geadresseerde niet kent, kun je een rolbenaming gebruiken. Gebruik bij voorkeur een genderoverkoepelende benaming, als die bestaat. Vermijd gecombineerde aansprekingen als Geachte heer of mevrouw, omdat non-binaire personen zich daarmee niet aangesproken voelen.

Voorbeelden:

 • Beste klant
 • Beste collega
 • Geachte bestuursleden
 • Beste lezer
 • Beste bewoners van de Dorpsstraat

Als het niet mogelijk is om een rolbenaming toe te voegen, kun je alleen Geachte of Beste gebruiken. Probeer dat zo veel mogelijk te vermijden, want die aanspreking is vrij onpersoonlijk.

Brief of mail aan een groep mensen

Als je een groep mensen aanspreekt, kun je een verzamelnaam gebruiken. Als je een groep mensen aanspreekt met een verschillende rol, kun je een aanhef als Beste allen gebruiken.

 • Beste redactie
 • Geacht college
 • Geacht bestuur
 • Beste allen

Als het niet mogelijk is om een verzamelnaam toe te voegen, kun je alleen Geachte of Beste gebruiken. Probeer dat zo veel mogelijk te vermijden, want die aanspreking is vrij onpersoonlijk.

Ondertekening

Als je het belangrijk vindt om kenbaar te maken hoe je aangesproken wilt worden, kun je in de ondertekening een aanschrijftitel of voornaamwoorden aan je naam toevoegen.

Voorbeelden:

 • Mevrouw Sabine Peeters
 • Sabine Peeters (zij, haar)
 • De heer Keran Yilmaz
 • Keran Yilmaz (hij, hem, zijn)
 • Sam Goossens (die, diens)

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp vind je op Taaladvies.net(opent in nieuw venster).