Gedaan met laden. U bevindt zich op: Herbekijk het webinar BBC in Terra Nieuwsberichten

Herbekijk het webinar BBC in Terra

Nieuwsbericht
1 juli 2024

Om de lokale besturen te ondersteunen met het verduurzamen van hun patrimonium, ontwikkelde het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) samen met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) een simulatietool die de impact van de energetische maatregelen op hun beleids- en beheerscyclus (BBC) inzichtelijk maakt. Tijdens een webinar werd deze nieuwe tool toegelicht aan de hand van enkele voorbeelden.