Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse gemeenten verwachten positieve autofinancieringsmarge van 275 miljoen euro Nieuwsberichten

Vlaamse gemeenten verwachten positieve autofinancieringsmarge van 275 miljoen euro

Nieuwsbericht
9 februari 2024

De Vlaamse gemeenten verwachten in 2024 een positieve autofinancieringsmarge van 275 miljoen euro. De gemeenten keurden einde 2023 hun financiële ramingen voor het jaar 2024 goed. Wat blijkt? De gemeentelijke financiën houden goed stand. De gezamenlijk geraamde autofinancieringsmarge bedraagt 275 miljoen euro.

Aangepaste meerjarenplannen

Ieder jaar moeten de 300 Vlaamse gemeenten hun meerjarenplannen 2020-2025 aanpassen met het oog op de vaststelling van de beginkredieten (ontvangsten en uitgaven) van het komende jaar. Eind 2023 gebeurde dit voor de vaststelling van de kredieten 2024. Deze gegevens sturen de gemeenten digitaal door naar het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB).

Autofinancieringsmarge

ABB analyseerde deze nieuwe gegevens. We hadden hierbij oog voor de autofinancieringsmarge. Een positieve AFM is voor iedere gemeente een verplicht te halen norm op het einde van de planningsperiode (2025). Het geeft aan dat de gemeenten financieel duurzaam zijn. De AFM is positief wanneer het saldo van de gewone werking van de gemeente (de exploitatie) volstaat om de leningslasten te kunnen betalen. Wat dan nog overblijft, kunnen de gemeenten gebruiken voor nieuw beleid.

De geraamde gezamenlijke AFM van alle gemeenten voor het jaar 2024 bedraagt 275 miljoen euro. Dit is licht hoger dan hetgeen de gemeenten een jaar eerder raamden voor 2024 (met name 227 miljoen euro). Wel denkt nog een kwart van de gemeenten in 2024 een negatieve AFM te zullen hebben. Voor 2025 zijn alle gemeenten positief.

Bovendien zijn de financiële resultaten van de gemeenten in bijna alle gevallen steeds beter dan hetgeen ze raamden in hun planning. We kunnen dus concluderen dat de financiën van de lokale besturen op dit moment goed stand houden.

Meer cijfers

Meer weten? Lees het rapport(PDF bestand opent in nieuw venster) over de aangepaste meerjarenplannen 2020-2025 met het oog op de beginkredieten 2024.

Wil je zelf snuisteren in de financiële cijfers van de Vlaamse gemeenten, dan kan je terecht bij de financiële tools.