Gedaan met laden. U bevindt zich op: Meldingsplicht Organisatie en werking

Meldingsplicht

Lokale besturen moeten bepaalde besluiten en lijsten van besluiten maximum 10 dagen na beslissing melden aan de toezichthoudende overheid. Dat maakt controle door de toezichthoudende overheid mogelijk.​​​​​

De meldingsplicht is de plicht van lokale besturen of vereniging om de publicatie van bepaalde besluiten(lijsten) te melden aan de toezichthoudende overheid. Besluiten die gemeld moeten worden, zijn ‘meldingsplichtige besluiten’.

De melding moet op dezelfde dag gebeuren als de publicatie. Dat is belangrijk: door de melding start de toezichttermijn. Als de toezichttermijn verstreken is, kunnen we geen toezichtmaatregel meer nemen.

Let op!

Meldt een lokaal bestuur een meldingsplichtig (lijst)besluit niet, dan begint de toezichttermijn zelfs niet te lopen. Het lokaal bestuur heeft er dus belang bij om de besluiten en lijsten met besluiten zo snel mogelijk te publiceren en te melden aan de toezichthoudende overheid.

Verantwoordelijkheid

Volgende besturen moeten voldoen aan de meldingsplicht:

  • gemeente
  • OCMW
  • autonoom Gemeentebedrijf (AGB)
  • OCMW-vereniging (Welzijnsvereniging)
  • intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden (IGS): intercommunale, dienstverlenende vereniging, opdrachthoudende vereniging, projectvereniging
  • districten
  • provincie
  • autonoom Provinciebedrijf (APB)
  • hulpverleningszone (HVZ)
  • politiezone (PV)

De burgemeester, districtburgemeester of voorzitter van het vast bureau is verantwoordelijk voor de meldingsplichtige documenten van de gemeente.

De voorzitter van de raad van bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor meldingsplichtige documenten van de vereniging.

Welke documenten zijn meldingsplichtig?

Bekijk in het overzicht van alle publicatieplichtige documenten welke documenten meldingsplichtig zijn.

Meldingswijze

Een lokaal bestuur kan documenten op 2 verschillende manieren melden: manueel via het Loket voor Lokale Besturen of semi-automatisch via notuleringsoftware.

Veelgestelde vragen