Gedaan met laden. U bevindt zich op: Provincieraad Organisatie en werking

Provincieraad

Iedere provincie heeft een provincieraad. De provincieraad is bevoegd voor alles wat van provinciaal belang is en beraadslaagt over elk ander onderwerp dat wordt voorgelegd door de hogere overheid.​​​​​​

Samenstelling

De leden van de provincieraad worden rechtstreeks verkozen. Het aantal leden schommelt tussen 31 (Limburg) en 36 (andere provincies) naargelang het bevolkingscijfer van de provincie.

De provincieraad kiest onder zijn leden een voorzitter en stelt zijn bureau vrij samen. Er moet minstens één ondervoorzitter gekozen worden.