Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ondersteunende campagne Duurzaam werkgeverschap

Ondersteunende campagne

Besturen worden in de ondersteunende campagne begeleid in hun pad naar duurzaam werkgeverschap. Samen kijken we hoe ver ze staan als aantrekkelijke werkgever en hoe ze dat kunnen verbeteren.

De focus ligt op:

  • de nieuwe mogelijkheden en vrijheden die het rechtspositiebesluit biedt
  • de manier waarop het bestuur de nieuwe mogelijkheden en vrijheden kan inzetten om een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Het materiaal en de goede praktijkvoorbeelden die uit de campagne voortvloeien, worden gedeeld zodat andere besturen ze kunnen gebruiken als inspiratiemateriaal om zelf het eigen personeelsbeleid onder de loep te nemen en, waar nodig, aan te passen. We streven naar een zo groot mogelijke diversiteit tussen de geselecteerde besturen zodat zoveel mogelijk besturen het materiaal en de goede praktijkvoorbeelden kunnen gebruiken.

De besturen die zich hebben aangemeld voor deze campagne worden ingedeeld in een aantal groepen.

Selectie van besturen

We kozen 5 besturen om deel te nemen aan deze campagne. Zij krijgen een ondersteuningstraject op maat dat aansluit bij een specifiek HR-thema. Er werd voor deze besturen gekozen op basis van hun regio, bevolkingsaantal, motivatie, maturiteit, gepersonaliseerde doelstellingen, hun voeling met de HR-thema’s en de verdeling volgens de Belfius clusters. Elk bestuur is samen met partner Mondea aan de slag gegaan rond een specifieke focus. Hieronder vind je per bestuur wat dit heeft opgeleverd.

Stuurgroep

Naast de geselecteerde besturen zijn er ook enkele andere besturen en experts die alles mee begeleiden. Zij maken deel uit van de stuurgroep van dit project. Samen met hen wordt de kwaliteit van de ondersteunende campagne bewaakt.

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit alle kandidaat-besturen die uiteindelijk niet geselecteerd zijn. Zij krijgen wel de kans om als eerste de voortgang van het traject mee te volgen. Zo zullen ze de tussentijdse resultaten van de campagne ontvangen en krijgen ze ook als eerste toegang tot de goede praktijkvoorbeelden.

Op 31 mei 2024 kwam de klankbordgroep voor het eerst bijeen om de voortgang van de ondersteunende campagne te bespreken. De 5 geselecteerde besturen presenteerden hun projectplan en aanpak via een digitale pitch. Daarnaast introduceerden ze elk 3 mogelijke instrumenten en sjablonen, die aan het eind van de campagne met andere lokale en provinciale besturen gedeeld konden worden. De klankbordgroep koos uiteindelijk per geselecteerd bestuur 2 opties die als resultaat zullen gebruikt worden. De presentatie van deze sessie is hier te bekijken(PDF bestand opent in nieuw venster).