chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Voor een zieke zorgen

  Voor een zieke zorgen

  Valt iemand uit uw omgeving ziek? Misschien moet u voor hem of haar zorgen? Maar hoe kunt u dat als u zelf misschien nog werkt, of als u zelf een gezin hebt? 

  Hier leest u over de mogelijkheden om:

  • steun te krijgen als mantelzorger
  • verlof op te nemen (bijvoorbeeld via tijdskrediet of loopbaanonderbreking) om voor een zieke te zorgen
  • hulp aan huis te laten komen, zodat u er niet alleen voor staat in de zorg voor een zieke
  • een woning aan te passen aan de ondersteuningsnood van een zieke.

  Mantelzorg

  U bent mantelzorger als u extra zorg geeft aan familieleden of vrienden die tijdelijk of permanent hulpbehoevend zijn, bijvoorbeeld door een fysieke of verstandelijke beperking of door een pyschische aandoening.

  Als mantelzorger kunt u voor algemeen advies en informatie terecht bij een vereniging voor gebruikers en mantelzorgers. Er zijn in Vlaanderen zes erkende verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers.

  Mantelzorg brengt vaak extra kosten met zich mee. Om die extra kosten op te vangen kunt u controleren of u, of de persoon voor wie u zorgt, recht hebt op:

  • een mantelzorgpremie: Heel wat gemeenten bieden een mantelzorgpremie aan voor mantelzorgers. Informeer er naar bij uw gemeente.
  • een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering voor niet-medische zorg.

  Tijdskrediet of loopbaanonderbreking om voor een zieke te kunnen zorgen

  Bent u werknemer of ambtenaar? Om voor een zieke te zorgen kunt u uw beroepsloopbaan gedurende een bepaalde periode volledig of gedeeltelijk onderbreken. U maakt dan gebruik van:

  • het tijdskrediet als u in de privésector werkt
  • de gewone loopbaanonderbreking als u in de openbare sector werkt.

  Thematische verloven

  Naast de algemene verlofstelsels van tijdskrediet of loopbaanonderbreking kunt u als werknemer of ambtenaar ook een thematisch verlof nemen, om voor een zieke te zorgen:

  • verlof voor medische bijstand
  • verlof voor palliatieve zorg.

  Deze verloven staan helemaal los van het recht op tijdskrediet/loopbaanonderbreking. Bovendien zijn de toelatingsvoorwaarden soepeler, hebben ze een kortere maximumduur en geven ze recht op een hogere uitkering.

  Hulp aan huis via thuiszorg

  Misschien kunt u de zorg voor een zieke niet alleen aan. Er bestaan heel wat verschillende vormen van thuishulp.

   Om u persoonlijk te informeren over de verschillende mogelijkheden kunt u best langsgaan bij:

   • De Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds
   • het OCMW of Sociaal Huis van uw gemeente.

   Een huis aanpassen aan de ondersteuningsnood van een zieke

   Soms zijn er aanpassingen nodigen aan uw eigen huis of aan het huis van degene voor wie u zorgt: U kunt van een huis een zorgwoning of kangoeroewoning maken. U creëert dan een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning, waar iemand kan inwonen die zorg nodig heeft.

   Momenteel loopt er een proefproject via Agentschap Ondernemen met mobiele mantelzorgwoningen, in de media werd onder meer gesproken over ‘containers’ voor inwonende ouderen. Dankzij mobiele mantelzorgwoningen, bijvoorbeeld in iemands tuin, hoeven er geen ingrijpende verbouwingen in huis uitgevoerd te worden. Op die manier behoudt degene die zorg nodig heeft zijn autonomie, en de mantelzorgers en hun gezin hun privacy. De mobiele mantelzorgwoningen kunnen op 1 dag opgesteld of afgebroken worden. Meer informatie over deze vorm van kangoeroewonen vindt u op de website van het Agentschap Ondernemen.

   Om een huis aan te passen of te renoveren zijn er verschillende premies, zoals bijvoorbeeld de renovatiepremie. Die premies zijn niet specifiek bedoeld om een woning aan te passen aan de noden van een zieke, maar ze kunnen wel helpen een huis geschikter te maken. 

   Specifieke doelgroepen kunnen ook steun krijgen om een woning aan te passen

   • Personen met een handicap kunnen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap terecht om een tegemoetkoming voor aanpassingen aan de woning aan te vragen. 
   • Wie ouder is dan 65 kan onder bepaalde voorwaarden de Vlaamse aanpassingspremie aanvragen om een woning aan te passen. Het gaat hier hoofdzakelijk om aanpassingen om de woning beter toegankelijk te maken.