Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mijn VerbouwPremie voor gascondensatieketel tot en met 31 oktober 2023

Mijn VerbouwPremie voor gascondensatieketel tot en met 31 oktober 2023

Vraag hier Mijn VerbouwPremie aan

Welke werken

Wie investeert in een (met productlabel A), kan hiervoor nog een premie aanvragen àls de eindfactuurdatum uiterlijk 31 oktober 2023 is. Eindfacturen vanaf 1 november 2023 komen dus niet meer in aanmerking voor de premie.

De aanvraag van de premie zal nog mogelijk zijn tot en met 31 oktober 2024, op voorwaarde dat de datum op de eindfactuur dus uiterlijk 31-10-2023 is (en facturen maximaal 2 jaar oud zijn, op het ogenblik van de aanvraag).

De Vlaamse Regering besliste om Mijn Verbouwpremie voor gascondensatieketel stop te zetten in het kader van de uitvoering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

Voor wie

Enkel een uit de laagste inkomenscategorie en een kan een premie krijgen voor de categorie gascondensatieketel.

Een eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie of een verhuurder aan een woonmaatschappij kan een aanvullende Mijn VerbouwPremie voor de plaatsing van een gemeenschappelijke gascondensatieketel in het appartementsgebouw aanvragen.

Voorwaarden

Bedrag

De onderstaande premiebedragen gelden enkel voor eigenaars-bewoners uit de laagste inkomenscategorie en verhuurders aan een woonmaatschappij en dit zowel voor premieaanvragen voor een woning, de privatieve delen van een appartement en de aanvullende premie voor gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

  • Mijn VerbouwPremie voor gascondensatieketel bedraagt tot 1.800 euro, met een maximum van 40% van het factuurbedrag exclusief btw.
  • Vervangt u een oude verwarmingsinstallatie op stookolie? Dan bedraagt de Mijn VerbouwPremie voor een gascondensatieketel tot 2.500 euro, met een maximum van 50% van het factuurbedrag exclusief btw.

Welke documenten

Documenten die nodig zijn om de premie aan te vragen

Veelgestelde vragen