Gedaan met laden. U bevindt zich op: Retroactieve investeringspremie voor eigenaars van zonnepanelen na afschaffing van terugdraaiende teller

Retroactieve investeringspremie voor eigenaars van zonnepanelen na afschaffing van terugdraaiende teller

Eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter die financieel getroffen worden door het verdwijnen van de terugdraaiende teller, kunnen een ‘retroactieve investeringspremie’ aanvragen, op voorwaarde dat ze hun investering tot op heden nog onvoldoende konden terugverdienen. U kunt uw premieaanvraag tot uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter indienen.

Voorwaarden

U hebt al een digitale meter voor elektriciteit

Om in aanmerking te komen voor de eenmalige retroactieve investeringspremie, moeten uw zonnepaneleninstallatie en uw aanvraag aan alle onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Uw zonnepaneleninstallatie moet een maximaal omvormervermogen hebben dat kleiner of gelijk is aan 10 kVA.
 • Uw zonnepaneleninstallatie moet in dienst genomen zijn (datum van AREI-keuringsverslag) in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020.
  • Als uw zonnepaneleninstallatie later (en voor 31 december 2020) werd uitgebreid op hetzelfde EAN-nummer, geldt de indienstnamedatum van de oorspronkelijke installatie. Voor het bepalen van het premiebedrag wordt in dit geval het piekvermogen van de uitbreiding bij dat van de oorspronkelijke installatie geteld.
 • Uw zonnepaneleninstallatie moet beschikken over een digitale meter.
 • Uw zonnepaneleninstallatie moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet en moet in staat zijn elektriciteit te injecteren op het elektriciteitsdistributienet en dat gedurende de laatste 12 maanden nog eens gedaan hebben.
 • U had op 14 januari 2021 de voordelen van de terugdraaiende teller: de zonnepaneleninstallatie kon stroom op het net zetten en de meter kon terugdraaien. (14-1-2021 is het moment van de uitspraak van het arrest van het Grondwettelijk Hof).
 • Uw zonnepaneleninstallatie moet aangemeld zijn bij de distributienetbeheerder (Fluvius) en dit uiterlijk op 1 oktober 2021.
 • U moet uw premieaanvraag online indienen bij Fluvius uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter.
  Als uw digitale meter geplaatst werd vóór 20 juli 2021, dan moest uw aanvraag uiterlijk op 18 januari 2022 ingediend zijn.
 • De eigenaar of gebruiker van de zonnepaneleninstallatie heeft de distributienetbeheerder (Fluvius) vanaf 1 januari 2025 voor de plaatsing van de digitale meter niet de toegang geweigerd tot de ruimte waar de elektriciteits- of aardgasmeter staat.
 • Er mag geen rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige schade zijn ingediend.

Betaalde u meermaals netkosten?
Liet u uiterlijk op 30 juni 2022 een digitale meter plaatsen? Kon u door het wegvallen van de terugdraaiende teller uw afname niet meer verder compenseren met injectie en betaalde u daardoor meermaals netkosten (distributienettarief)? Dan kon u daarvoor eenmalig en tot uiterlijk 31 december 2022 een bijkomende premie aanvragen.

U hebt nog geen digitale meter voor elektriciteit

 • Eigenaars van zonnepanelen die nog een klassieke meter hebben en hun installatie in dienst hebben genomen voor eind 2020, verliezen hun terugdraaiende teller pas wanneer hun klassieke meter vervangen wordt door een digitale meter en zullen tot dan geen gevolgen ondervinden. De Vlaamse Overheid heeft beslist dat zonnepaneleneigenaars een digitale meter krijgen volgens de normale uitrolplanning. De planning verloopt geografisch: gemeente per gemeente, straat per straat. De retroactieve premie kan pas aangevraagd worden nadat de digitale meter geplaatst is. Let wel: het premiebedrag daalt jaar na jaar.
 • Eigenaars van zonnepanelen die nog geen digitale meter hebben, moeten hun premieaanvraag uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter en uiterlijk op 31 december 2025 indienen.
  • Bekijk de planningschecker van Fluvius(opent in nieuw venster) en kom aan de hand van uw EAN-code te weten wanneer uw digitale meter gepland is.
  • Deze doelgroep kan tot 31 december 2024 zonder gevolg voor de retroactieve premie aan Fluvius laten weten dat ze nog geen digitale meter willen. Zonnepaneleneigenaars die daarna het plaatsen van de digitale meter uitstellen, verliezen het recht op de retroactieve premie. Het recht op uitstellen van de digitale meter geldt uiteraard niet voor eigenaars van zonnepanelen in dienst genomen na 31 december 2020 en zij die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad, bij een technisch defect van de klassieke ferrarrismeter of als er omwille van technische redenen een digitale meter geplaatst moet worden.
  • Als u vervroegd vrijwillig een digitale meter wilt laten installeren, dan kunt u de plaatsing van de digitale meter bij Fluvius aanvragen. Wie zonnepanelen heeft geplaatst vóór 2021 en tussen 19 juli 2021 en 31 december 2022 zelf een digitale meter heeft aangevraagd, heeft recht op een bonus van 100 euro, bovenop de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen (zie ook ‘Bedrag’ hieronder). U hoeft daarvoor niets extra te doen. Vanaf 1 januari 2023 is het zelf aanvragen van een digitale meter gratis.
 • Eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter kunnen gebruik maken van verschillende voordelen om hun elektriciteitsfactuur verder verlagen en na de installatie van de digitale meter valt het prosumententarief automatisch weg.

Hebt u ook een warmtepomp?

Dan kunt u ook in aanmerking komen voor de Bijkomende retroactieve investeringspremie voor eigenaars van een warmtepomp én zonnepanelen.

Procedure

Online aanvraag

 • Eigenaars die aan de voorwaarden voldoen kunnen hun retroactieve investeringspremie online aanvragen bij Fluvius(opent in nieuw venster).
  • Hebt u een installatiefactuur of een AREI-keuringsattest van de zonnepaneleninstallatie?
   • Zo ja, laad het op bij uw online aanvraag. Dan gebruikt Fluvius het piekvermogen van de installatie voor de berekening van het premiebedrag.
   • Zo nee, dan gebruikt Fluvius voor de berekening van het premiebedrag het omvormervermogen dat bij Fluvius gekend is. Het premiebedrag zal in dat geval doorgaans iets lager zijn dan wanneer men kan rekenen met het piekvermogen.
 • Uiterlijke aanvraagdatum
  • Als uw digitale meter geplaatst werd vóór 20 juli 2021, dan moest uw aanvraag uiterlijk op 18 januari 2022 ingediend zijn. Er worden geen persoonlijke uitzonderingen gemaakt.
  • Eigenaars van zonnepanelen die nog een klassieke Ferrarismeter hebben, kunnen tot 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter een aanvraag indienen.
 • Aanvraag ingediend?
  • Fluvius bekijkt of uw dossier voldoet aan de voorwaarden.
  • Fluvius behandelt uw dossier binnen de 15 weken. Fluvius laat u per e-mail weten of uw dossier wordt goedgekeurd of afgekeurd (met vermelding van reden).

Uitbetaling

 • Hebt u van Fluvius een e-mail gekregen dat uw aanvraag is goedgekeurd? Fluvius bezorgt uw betalingsgegevens (rekeningnummer, premiebedrag) aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).
 • Het VEKA zorgt voor de uitbetaling. Binnen de 14 werkdagen nadat u de goedkeuringsmail van Fluvius kreeg, mag u het premiebedrag op uw rekening verwachten.
 • Na het ontvangen van de goedkeuringsmail, kunt u via MijnBurgerprofiel (tabblad ‘Meldingen’) de stand van zaken van uw uitbetaling opvolgen.

Financieel voordeel

De calculator laat u toe om uw retroactieve investeringspremie te simuleren(opent in nieuw venster) (u moet daarvoor het vermogen van de installatie invoeren en het jaar dat de installatie in dienst is genomen)

De eenmalige ‘retroactieve investeringspremie’ garandeert een rendement van 5% op een referentie-installatie (dat is vergelijkbaar met het rendement van de premie van Fluvius voor zonnepanelen sinds 2021) en houdt rekening met:

 • het jaar van ingebruikname van de installatie
 • het jaar dat de digitale meter wordt geplaatst
 • het vermogen van de installatie
 • alle overheidssteun (waaronder groenestroomcertificaten, federale belastingaftrek) die de eigenaar al heeft ontvangen, het voordeel van de terugdraaiende teller sinds het jaar van in dienst name en het capaciteitstarief vanaf 2023.

De premie wordt berekend in functie van het geïnstalleerde vermogen op basis van een vaste vergoeding per kW. Een installatie van 8 kW krijgt dan bijvoorbeeld het dubbel van een installatie van 4 kW (indien hetzelfde jaar van indienstname en jaar van plaatsing van de digitale meter).

  Geen premie voor zonnepanelen in dienst genomen tussen begin 2007 en eind 2012

  De retroactieve investeringspremie is er alleen voor eigenaars die hun investering tot op heden nog onvoldoende konden terugverdienen. Installaties geplaatst in de periode 2007-2012 hebben gemiddeld genomen al een rendement van 5% behaald.

  Veelgestelde vragen