Gedaan met laden. U bevindt zich op: Schoonmaak kleine gebouwen

Schoonmaak kleine gebouwen

Het Facilitair Bedrijf biedt een ruime waaier van schoonmaakdiensten aan zodat je gebouw er steeds netjes bij ligt en je medewerkers zich in een aangename omgeving op hun taken kunnen concentreren.

Periodieke schoonmaak

In alle administratieve gebouwen kan de schoonmaak voorzien worden door Het Facilitair Bedrijf. De schoonmaakplanning wordt dan op basis van de gebouweigenschappen en in samenspraak met jou uitgewerkt. Het schoonmaakprogramma zorgt voor een duidelijk en geordend overzicht welke taken en op welke tijdspanne (dagelijkse schoonmaak/periodieke schoonmaak) de schoonmaakwerken moeten uitgevoerd worden. Ons team van sectorverantwoordelijken zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking en samen met onze financiële medewerkers voor de financiële opvolging en nazorg.

Belangrijk onderdeel van ons werk Is het grondig en hygiënisch onderhouden/schoonmaken van de sanitaire ruimtes. Nergens is hygiëne zo belangrijk als in toiletten en sanitaire ruimtes. Aan de schoonmaak van deze ruimtes hechten we daarom veel belang. Daarnaast staat Het Facilitair Bedrijf in voor de inrichting en het beheer van deze ruimtes.

We voorzien administratieve gebouwen van handdoek- en zeepdispensers en hygiënische containers (conform de afspraken met GDPB en de onderrichtingen in het ARAB). Wij zien erop toe dat er voldoende zeep, toiletpapier en papieren doekjes aanwezig zijnin elke sanitaire ruimte en dat afvalbakken en hygiënische containers geregeld worden geledigd of omgeruild.

Wat verwachten we van jou?

  • Ledigen van papierdozen
  • Ophalen van glas
  • Opruimen van glasscherven
  • Opruimen (leegmaken) van bureaus, vensterbanken, kasten of vloer om te kunnen schoonmaken.
  • Schoonmaken van kasten aan de binnenkant
  • Verzorgen van bloemen en planten
  • Opruimen en afwassen van koffietassen en glazen
  • Schoonmaken van computerschermen en klavieren
  • Schoonmaak buiten de normale werkuren (avond-en nachtwerk), als duurzame organisatie willen we maximaal inzetten op dag schoonmaak, ook indien de schoonmaak wordt uitgevoerd door één van onze externe partners.

Eenmalige schoonmaak

Soms volstaat de algemene schoonmaak niet en is er nood aan een extra interventie. Dit kan het geval zijn bij onvoorziene omstandigheden zoals brand- en wateroverlast maar ook na een interne verhuis of bij ingebruikname van een nieuw gebouw. Het Facilitair Bedrijf kan dergelijke specifieke schoonmaakopdrachten uitvoeren en maakt hiervoor gebruik van externe partners. Heb je hierover een vraag of wens je meer informatie, surf dan naar facilipunt(opent in nieuw venster) of bel ons op 02 553 2000!

Kwaliteit

Het Facilitair Bedrijf gaat voor kwaliteit en hecht veel belang aan continuïteit. De kwaliteit wordt gemonitord volgens objectieve normen. We zijn trots op onze ISO9001-certificering(PDF bestand opent in nieuw venster) en hechten veel belang aan jouw ervaring van onze schoonmaakdiensten.

Schoonmaak grote kantoorgebouwen

In de grote kantoorgebouwen behoort niet alleen de algemene schoonmaak van bureaus of kantoren tot het dienstenpakket van Het Facilitair Bedrijf, maar ook het inrichten en beheren van sanitaire ruimtes, de schoonmaak van de ramen en gevels en het uitvoeren van specifieke schoonmaakopdrachten.