Onderzoek de haalbaarheid van uw zaak

Winkeluitbaatster opent haar winkel.
© Lieven Van Assche

Als u uw eigen zaak wilt oprichten, is het belangrijk dat u uw ondernemingsidee diepgaand analyseert. Op die manier krijgt u zicht op de sterke en zwakke punten en kunt u uw idee bijsturen. Het is van cruciaal belang dat u nog voor de start een zicht krijgt op de haalbaarheid van uw project. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen steunt drie projecten die u daarbij helpen(opent in nieuw venster).

Daarnaast stelt het Agentschap Innoveren en Ondernemen u zijn Startkompas ter beschikking. Dat is een werkinstrument waarmee u de haalbaarheid van uw zaak onderzoekt. Het Startkompas helpt u bovendien om later uw ondernemingsplan (of businessplan) op te stellen.

Ook de zelfstandigenorganisatie Unizo helpt prestarters die eraan denken een zaak te beginnen, met de opmaak van een haalbaarheidsstudie(opent in nieuw venster).

Maak werk van een goed ondernemingsplan

Als u overtuigd bent van de haalbaarheid van uw zaak, dan loont het de moeite om werk te maken van een goed ondernemingsplan, ook wel 'businessplan' genoemd. Met een ondernemingsplan geeft u aan waar u met uw onderneming naartoe wilt. Het is een intern beheersdocument, waarmee u de werking van uw onderneming uittekent en evalueert.

Maar u kunt het ook gebruiken als een extern communicatie-instrument, waarmee u mogelijke partners of leveranciers overtuigt van het potentieel van uw zaak. Als u bij de bank gaat aankloppen voor een lening, dan zal men u daarom vragen naar uw ondernemingsplan.

Richt uw zaak op in 5 stappen

Als u ervan overtuigd bent dat uw zaak een succes kan worden, dan kunt u overgaan tot de formele stappen voor het oprichten van uw eigen zaak. Wij lichten de belangrijkste formele vereisten hieronder toe.

 • Stap 1

  Open een bankrekening

  Voor u kunt starten als zelfstandige, moet u een zichtrekening openen bij de bank.

 • Stap 2

  Kies een rechtsvorm of juridisch statuut

  De keuze voor een bepaalde rechtsvorm is een belangrijke stap, want die keuze heeft grote gevolgen op het gebied van inkomen, boekhouding, aansprakelijkheid ... U kunt kiezen tussen een eenmanszaak of een vennootschap, zoals een bv, nv of vof.

 • Stap 3

  Vraag een ondernemingsnummer aan

  Elke onderneming in Vlaanderen moet zich inschrijven bij een erkend ondernemingsloket. U krijgt dan een ondernemingsnummer en uw onderneming wordt opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

 • Stap 4

  Vraag eventuele bijkomende vergunningen aan

  In sommige sectoren hebt u als ondernemer bijkomende vergunningen of erkenningen nodig. Ga na welke vergunningen u nodig hebt om definitief met uw zaak van start te kunnen gaan.

Advies en begeleiding

Een eigen zaak oprichten doet u niet alleen. Laat u begeleiden en vraag voldoende advies aan:

 • uw bank, die u kunt helpen financiële situatie en ambities in te schatten
 • uw boekhouder, die u het best niet als een louter administratieve hulp kunt beschouwen, maar als een echte financiële partner
 • uw socialeverzekeringsfonds, dat u op maat kunt adviseren over uw sociaal statuut en uw sociale bijdragen.

Nuttige informatie en brochures

Algemene informatie over het sociaal statuut van de zelfstandige(opent in nieuw venster) vindt u onder meer op de website van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Daar kunt u ook een brochure over alle rechten en plichten van de zelfstandige(opent in nieuw venster) downloaden.

De RSVZ heeft ook aparte brochures met specifieke informatie over:

Meer informatie over het oprichten van een eigen zaak vindt u ook in de brochure 'Zelfstandige worden'(opent in nieuw venster) (pdf) van de federale overheid.