Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

VDAB ontving 6% meer vacatures in 2022 dan in 2021

In 2022 ontving de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in totaal 382.884 vacatures. Het gaat om rechtstreeks bij de VDAB gemelde vacatures in de . Het aantal ontvangen vacatures steeg met 6% ten opzichte van 2021.

Het aantal ontvangen vacatures steeg in 2021 voor het eerst sinds 2002 boven de grens van 300.000. In de periode 2002-2003 lag het aantal ontvangen vacatures met iets meer dan 100.000 het laagst. Sinds 2014 stijgt het aantal ontvangen vacatures weer. Door de COVID-19-pandemie kende het aantal vacatures in 2020 echter een afname om in 2021 en 2022 verder te stijgen.

Aantal vacatures voor hooggeschoolden stijgt sterkst

In 2022 ontving de VDAB 159.440 vacatures zonder specifieke studievereiste of met een vereiste van maximaal 2de graad secundair onderwijs. Dat aantal nam met 119% toe ten opzichte van 2013. Tussen 2013 en 2022 nam het aandeel vacatures zonder specifieke studievereiste of maximaal 2de graad secundair onderwijs in het totaal aantal vacatures af van 47% tot 42%.

De VDAB ontving in 2022 74.893 vacatures voor middengeschoolden. Het gaat om vacatures die een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs vereisen. Dat aantal steeg tussen 2013 en 2022 met 137%. Het aandeel vacatures gericht op middengeschoolden in het totaal aantal vacatures stabiliseerde in 2022 op 20%.

De vacatures voor hooggeschoolden (minimaal hoger beroepsonderwijs) stegen het sterkst tussen 2013 en 2022 (+201%) en klokten af op 148.551 vacatures in 2022. Het aandeel vacatures voor hooggeschoolden in het totaal aantal vacatures nam toe van 32% in 2013 tot 39% in 2022.

Meeste vacatures in sector van zakelijke dienstverlening

In 2022 kwamen ruim de helft van de door de VDAB ontvangen vacatures uit 4 sectoren: zakelijke dienstverlening (20%), groot- en kleinhandel (14%), maatschappelijke dienstverlening (11%) en onderwijs (10%). Samen waren die sectoren goed voor ruim 209.000 vacatures. Ook in 2013 kwam 55% van de vacatures uit die 4 sectoren.

Tussen 2013 en 2022 steeg het aantal gemelde vacatures in bijna alle sectoren. De hoogste groeicijfers zijn er voor sectoren zoals energie, water en afvalverwerking (+560%), de primaire sector (+466%) en metaal (+397%).

Meeste vacatures voor administratieve en dienstverlenende beroepen

In 2022 had 56% van de ontvangen vacatures betrekking op 4 hoofdberoepsgroepen: de administratieve beroepen (16%), de dienstverlenende beroepen (15%), het horeca-, handels- en verkooppersoneel (13%) en de industriële beroepen en ambachten (12%). Ook in 2013 maakte die hoofdberoepsgroepen de top 4 uit.

Er werden in 2022 in vergelijking met 2013 in alle hoofdberoepsgroepen meer vacatures aan de VDAB gemeld. De land-, tuin- en bosbouw- en visserijberoepen (+451%), de transport- en logistieke beroepen (+233%) en de communicatie- en kennisberoepen (+233%) tekenden de hoogste groeicijfers op.

Meeste vacatures in provincie Antwerpen

In 2022 was 29% van de door de VDAB ontvangen vacatures afkomstig van een bedrijf of werkgever in de provincie Antwerpen. In de provincie Limburg waren er het minste aantal vacatures (11%).

Tussen 2013 en 2022 kende West-Vlaanderen de grootste aangroei (+180%) van vacatures en Vlaams-Brabant de laagste aangroei (+87%).