Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevolkingsvooruitzichten: omvang en groei Bevolking

Bevolkingsvooruitzichten: omvang en groei

Gepubliceerd op 23 mei 2024 • Volgende update: mei 2027
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Begin 2023 telde het Vlaamse Gewest iets meer dan 6,77 miljoen inwoners (bij de ). Dat zijn er afgerond 393.000 meer dan in 2013. De resultaten van de demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen van 2024 geven aan dat tussen 2023 en 2033 de bevolking In totaal met 5% zal groeien tot iets meer dan 7,11 miljoen inwoners. Die verwachte bevolkingsgroei tussen 2023 en 2033 ligt iets lager dan de waargenomen groei in de periode 2013 tot 2023 (+6%).

Aantal 67-plussers blijft toenemen

Tussen 2023 en 2033 wordt er een stijging van de bevolking van 67 jaar en ouder verwacht van 22%. In de periode 2013-2023 kende die leeftijdsgroep een groei van 20%. Het Vlaamse Gewest zal in 2033 naar schatting bijna 1,55 miljoen inwoners tellen van 67 jaar en ouder.

Naar schatting zullen er in 2033 bijna 2,38 miljoen 40- tot 66-jarigen zijn. Dat zijn er 2% minder dan in 2023. Tussen 2013 en 2023 groeide deze leeftijdsgroep met 2%.

In 2033 zullen er naar schatting 1,88 miljoen personen van 18 tot 39 jaar zijn. Dat is een toename van 6% ten opzichte van 2023. Tussen 2013 en 2023 nam deze leeftijdsgroep met 3% toe.

Terwijl tussen 2013 en 2023 het aantal jongeren onder de 18 jaar met 6% toenam, blijft deze groep tussen 2023 en 2033 nagenoeg even groot in omvang. In 2033 zullen er naar schatting bijna 1,31 miljoen 0- tot 17-jarigen zijn, een gelijkaardig aantal als in 2023.

Merendeel van Vlaamse gemeenten blijft groeien

In het merendeel van de Vlaamse gemeenten wordt tussen 2023 en 2033 een groei van de bevolking verwacht. Die stijging kan oplopen tot meer dan 10%. In Drogenbos is de verwachte groei het grootst (+20,5%). 37 gemeenten kennen naar verwachting een stagnatie of een lichte daling van hun inwonersaantal.

De meeste gemeenten met een matige of negatieve groei liggen in de provincies Limburg en West-Vlaanderen. De meeste gemeenten met een sterke groei bevinden zich in de provincie Vlaams-Brabant en Antwerpen.