Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevolkingsvooruitzichten: samenwonenden met partner Bevolking

Bevolkingsvooruitzichten: samenwonenden met partner

Gepubliceerd op 23 mei 2024 • Volgende update: mei 2027
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Aantal samenwonenden met partner stijgt tussen 2023 en 2033 met 3%

Begin 2023 woonden in het Vlaamse Gewest bijna 3,19 miljoen personen van 18 jaar en ouder samen met een . De resultaten van de demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen van 2024 geven aan dat dit aantal zal groeien tot naar schatting 3,29 miljoen in 2033. Dat komt overeen met een stijging van afgerond 98.000 personen of van 3% tussen 2023 en 2033.

Grote toename oudere samenwonenden met een partner

Begin 2023 woonden er ruim 784.000 18- tot 39-jarigen samen met een partner. Tussen 2023 en 2033 blijft dat aantal naar verwachting ongeveer gelijk.

Er woonden begin 2023 1,66 miljoen 40- tot 66-jarigen samen met een partner. In die leeftijdsgroep zal naar verwachting het aantal dat samenwoont met een partner tussen 2023 en 2033 dalen met afgerond 38.000 personen (-2%).

Begin 2023 woonden er ongeveer 744.000 personen van 67 jaar en ouder samen met een partner. Tussen 2023 en 2033 wordt in die leeftijdsgroep een stijging van dat aantal met 140.000 personen verwacht (+19%).

Door deze verwachte evoluties zullen er in 2033 meer 67-plussers dan 18- tot 39-jarigen samenwonen met een partner.

Toename samenwonende partners zonder kinderen groter dan die met kinderen

In 2023 waren er iets meer samenwonende partners zonder inwonende kinderen (1,63 miljoen) dan samenwonende partners met inwonende (1,56 miljoen).

Tussen 2023 en 2033 wordt voor beide groepen een stijging verwacht. Bij het aantal samenwonende partners zonder inwonende kinderen wordt een stijging verwacht van 4%, bij het aantal samenwonende partners met kinderen een stijging van 2%.

Vooral in Vlaams-Brabant en Antwerpen meer samenwonenden met partner

In 71 van de Vlaamse gemeenten zal tegen 2033 het aantal samenwonenden met een partner met 5% of meer toenemen. Die stijging kan oplopen tot meer dan 30%. Daartegenover staat dat in 12 van de Vlaamse gemeenten het aantal samenwonenden met een partner tegen 2033 met 5% of meer zal afnemen.

De gemeenten waar een stijging van het aantal samenwonenden met een partner wordt verwacht, liggen vooral in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. De gemeenten waar een daling wordt verwacht, liggen vooral in West-Vlaanderen.