Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gemiddelde huurprijs (private woningmarkt) Bouwen en wonen

Gemiddelde huurprijs (private woningmarkt)

Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Huurprijs op private markt gemiddeld 637 euro

In 2018 bedroeg de op de private markt 637 euro. Ten opzichte van 2013 is dit een toename van 1,2% op jaarbasis (gecorrigeerd voor inflatie).

Huurprijs voor eengezinswoningen en appartementen stijgt

Op de private markt lag in 2018 de gemiddelde huurprijs van een eengezinswoning (685 euro) hoger dan de huurprijs van een appartement (627 euro) en een studio (422 euro). Dit prijsverschil hangt onder meer samen met verschillen op het vlak van het aantal kamers, de grootte, de ligging en het comfort.

In vergelijking met 2013 is de gemiddelde huurprijs voor een eengezinswoning iets sterker gestegen dan voor een appartement (respectievelijk +1,4% en +1,0% op jaarbasis, bovenop inflatie). De prijs van studio’s en kamers is daarentegen relatief stabiel gebleven.

Bronnen