Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe hypothecaire kredieten Bouwen en wonen

Nieuwe hypothecaire kredieten

Gepubliceerd op 20 februari 2024 • Volgende update: februari 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Aantal nieuwe hypothecaire kredieten in 2023 sterk afgenomen

In 2023 werden 132.972 nieuwe onroerende hypothecaire kredieten afgesloten in het Vlaamse Gewest. Het aantal nieuwe onroerende hypothecaire kredieten schommelt sterk over de jaren heen. In de periode 2007-2023 lag het aantal nieuwe onroerende hypothecaire kredieten het hoogst in 2015. In 2023 lag het aantal nieuwe kredieten het laagst. Tussen 2022 en 2023 nam het aantal nieuwe kredieten af met 35,3%.

Gemiddeld bijna 165.000 euro ontleend per nieuw hypothecair krediet

In 2023 werd gemiddeld 164.471 euro per nieuw hypothecair krediet ontleend. Dat bedrag neemt sinds 2011 sterk toe (in ). Sindsdien was er enkel in 2014 en 2019 sprake van een lichte daling.

Aandeel nieuwe hypothecaire kredieten laagst aan de kust en Limburg

In 2023 varieerde het aantal nieuwe hypothecaire kredieten tussen de Vlaamse gemeenten tussen 1,4 en 3,5 nieuwe hypothecaire kredieten per 100 inwoners van 18 jaar en ouder. De hoogste aandelen nieuwe hypothecaire kredieten waren te vinden in de driehoek Antwerpen, Brussel en Gent. Ook in een aantal West-Vlaamse gemeenten lagen de aandelen hoger. De laagste aandelen nieuwe hypothecaire kredieten waren terug te vinden aan de kust en in Limburg.

Relatief meer nieuwe hypothecaire kredieten in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

In 2023 werden in het Vlaamse Gewest per 100 inwoners ouder dan 18 jaar 3,0 nieuwe hypothecaire kredieten afgesloten. Dat aandeel lag lager in het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (telkens 2,1 per 100 inwoners).