Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Nieuwe hypothecaire kredieten Nieuwe hypothecaire kredieten

Metadata: Nieuwe hypothecaire kredieten

Bron

Nationale Bank van België (NBB), Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP), bewerking Statistiek Vlaanderen

Definities

De cijfers hebben betrekking op het aantal nieuwe hypothecaire kredieten dat van 1 januari tot 31 december van het jaar bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België (NBB) geregistreerd werden voor de aankoop van een onroerend goed, door natuurlijke personen voor privédoeleinden.

Dat aantal wordt afgezet ten opzichte van het totaal aantal inwoners ouder dan 18 jaar op 1 januari van het jaar.

De gemeentelijke cijfers zijn een optelling van de gegevens op het niveau van postcodezones. Wanneer er in een postcodezone minder dan 3 nieuwe hypothecaire kredieten zijn, wordt het exacte aantal niet opgegeven. Bij het berekenen van de gemeentelijke cijfers wordt dit als nul beschouwd. De gewestelijke cijfers zijn wel volledig.

De gemeentelijke cijfers zijn de som van het aantal nieuwe hypothecaire kredieten voor een onroerend goed en het aantal nieuwe hypothecaire kredieten voor een roerend goed.

Opmerkingen bij de kwaliteit

De kredietgever is er bij wet toe verplicht om de identiteit van iedereen die een consumentenkredietovereenkomst of een hypothecaire kredietovereenkomst ondertekent mee te delen aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, alsook de essentiële kenmerken van de overeenkomst.

Naar de statistiek