Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Woningen sociale sector Woningen sociale sector

Metadata: Woningen sociale sector

Bron

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en Agentschap Wonen Vlaanderen

Definities

Sociale huurwoning: een woning die op 31 december van het betrokken jaar als hoofdverblijfplaats:

  1. verhuurd wordt door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) of een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)
  2. onderverhuurd wordt door een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) of
  3. verhuurd wordt binnen het sociaal huurstelsel door het Vlaams Woningfonds, een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een OCMW of een OCMW-vereniging.

Daarnaast verhuren ook de lokale besturen sociale woningen. Met het zicht op de hervorming van de sociale verhuursector kiezen zij er meer en meer voor om het beheer van hun woningen over te dragen aan een SHM of SVK.

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het is mogelijk dat van sommige woningen bepaalde kenmerken ontbreken bij het doorgeven van de data aan de VMSW (die de gegevens verzamelt). Deze gegevens kunnen in latere datasets worden gecorrigeerd.

Om het aantal sociale woningen per 1.000 huishoudens te berekenen, wordt het aantal private huishoudens van het betreffende jaar als noemer gebruikt.

Referenties

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW): Statistieken(opent in nieuw venster)

Naar de statistiek