Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Marktaandeel van Vlaams Gewest in wereldhandel net boven 2%

Het van het Vlaamse Gewest in de wereldhandel lag in 2020 op 2,03%. Dat is het aandeel van de uitvoer van het Vlaamse Gewest in de totale invoer van alle landen van de wereld.

Tussen 2002 en 2012 daalde het marktaandeel van het Vlaamse Gewest van 2,8% tot 2,0%. In de jaren 2013-2018 bleef het Vlaamse marktaandeel redelijk stabiel. In 2019 zakte het voor het eerst onder de 2%-drempel. Dit was ook zo in 2020, maar in 2021 was er weer sprake van een toename van het Vlaamse totale marktaandeel.

De marktaandelen van België en de buurlanden zijn groter, maar het gaat dan ook om grotere economieën. Het Duitse marktaandeel kwam in 2021 op 7,7%, dat van België op 2,5%. Ook de marktaandelen van België en de buurlanden Frankrijk en Duitsland namen af tussen 2002 en 2021, maar enkel België wist in 2021 beperkt terrein terug te winnen ten opzichte van 2020. De daling springt vooral voor Frankrijk in het oog. Waar dat land in 2002 nog een groter marktaandeel had dan Nederland, is dat sinds 2008 omgekeerd. Duitsland won van 2013 tot 2016 opnieuw licht aan marktaandeel, maar kon deze winst nadien niet behouden. Het Nederlandse marktaandeel bleef min of meer stabiel tussen 2002 en 2020.

Vlaams marktaandeel relatief hoog in de nieuwe EU13-lidstaten en in Sub-Sahara Afrika

Het marktaandeel van het Vlaamse Gewest in de nieuwe kwam in 2021 op 2,4%. Dat is hoger dan het Vlaamse totale marktaandeel in de wereldhandel (alle landen samen). Alle buurlanden hebben in de EU13-lidstaten een hoger marktaandeel dan het Vlaamse Gewest. Duitsland scoort met een aandeel van 21,7% zeer hoog. Dat komt niet alleen door de omvang van de Duitse economie, maar ook door de geografische nabijheid van de EU13-lidstaten. Tussen 2020 en 2021 steeg het Vlaamse marktaandeel in de EU13-landen beperkt.

Het marktaandeel van het Vlaamse Gewest in de lag in 2021 op 0,6%. Dat is veel minder hoog dan dat van Duitsland (4,8%). Tussen 2020 en 2021 verloren zowel het Vlaamse Gewest als de buurlanden marktaandeel in de BRIC-landen, met uitzondering van Frankrijk.

In de noteerde het Vlaamse Gewest in 2021 een marktaandeel van 0,9%. Zowel het Vlaamse Gewest als België wonnen daar wat terrein in vergelijking met 2020. Dat was niet het geval voor de buurlanden.

Het Vlaamse Gewest had in 2021 een marktaandeel van 0,4% in de nagenoeg evenveel als in 2020. Duitsland en Frankrijk verloren er terrein in 2021, Nederland won beperkt aan marktaandeel.

Het Vlaamse marktaandeel in lag in 2021 op 0,8%, iets minder dan in 2020. De buurlanden scoren daar hoger, maar kenden een lichte daling in vergelijking met 2020.

Het marktaandeel van het Vlaamse Gewest in Japan kwam in 2021 op 1,1%. Tussen 2020 en 2021 won het Vlaamse Gewest er duidelijk aan marktaandeel. Dat was ook zo voor België, maar niet voor de buurlanden.

Het Vlaamse Gewest noteerde in 2021 een marktaandeel van 2,9% in . Duitsland en Nederland hebben daar het hoogste marktaandeel, maar België en het Vlaamse Gewest doen het goed met een iets hoger marktaandeel dan Frankrijk. Het Vlaamse Gewest en België wonnen er in 2021 ook opvallend terrein, in tegenstelling tot de buurlanden.