Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Gebruik van ERP-software in bedrijven Gebruik van ERP-software in bedrijven

Metadata: Gebruik van ERP-software in bedrijven

Bron

Enquête ICT-gebruik en e-commerce bij ondernemingen, Statbel en Eurostat

Definities

ERP (Enterprise Resource Planning): software die de interne bedrijfsprocessen ondersteunt. Vroeger werd voor de verschillende interne processen verschillende software gebruikt. Via een ERP-programma kan een groot aantal processen met dezelfde software beheerd worden. Hierdoor kan alle vergaarde informatie voor heel het bedrijf zijn nut bewijzen.

In de Eurostat-enquête wordt dit als volgt omschreven: “ERP (Enterprise Resource Planning)-software wordt gebruikt voor het delen van informatie tussen de verschillende afdelingen van uw onderneming (bv. boekhouding, planning, productie, marketing, enz.).”

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data komen uit de ICT-enquête die de statistische instituten jaarlijks in de Europese Unie organiseren. Statbel organiseert in België de enquête bij ondernemingen met 2 of meer werknemers in een brede groep van private, niet-financiële sectoren. De steekproef werd in 2021 vergroot van 7.500 naar 8.400 ondernemingen.

De enquête wordt afgenomen via SAPQ (self administered paper questionnaire) en SAWQ (self administered web questionnaire). De steekproef is gestratificeerd naar gewest, grootteklasse van het bedrijf en activiteit. De steekproef houdt rekening met het aantal ondernemingen in de regio. De grootste ondernemingen van 250 of meer werknemers worden allemaal geselecteerd.

Bij unit non-response is er een aanpassing door weging met de oorspronkelijke steekproefstrata als gewichtsklassen. Bij item non-response worden de respondenten gecontacteerd om antwoorden te verkrijgen op ontbrekende vragen.

Bij de Europese vergelijking wordt gebruik gemaakt van de gegevens van Eurostat over bedrijven met 10 werknemers of meer.

In 2022 vond een belangrijke methodologische wijziging plaats door de volledige invoering van het concept ‘onderneming’, gebaseerd op de kennis van ondernemingsgroepen. Dit leidt tot een breuk in de reeks, die meer of minder uitgesproken is per sector, afhankelijk van het feit of er veel of weinig ondernemingsgroepen in deze sectoren aanwezig zijn. De evolutie tussen 2021 en 2022 is dus een mix van natuurlijke economische groei, maar ook van de krimp die wordt veroorzaakt door de samenvoeging van verschillende juridische eenheden tot één bedrijf. De resultaten voor 2022 werden herzien op 7 december 2023.