Gedaan met laden. U bevindt zich op: Internetgebruik naar gebruiksfrequentie Digitale economie

Internetgebruik naar gebruiksfrequentie

Gepubliceerd op 13 april 2023 • Volgende update op 7 maart 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2022 gaf 95% van de bevolking in het Vlaamse Gewest van 16 tot 74 jaar aan in de voorbije 3 maanden het internet te hebben gebruikt. 94% van de bevolking deed dat minstens wekelijks.

Het aandeel van de bevolking dat het internet gebruikte in de voorbije 3 maanden steeg tussen 2005 en 2022 van 60% naar 95%. Daarbij valt op dat zeker in de meest recente jaren nagenoeg iedereen die internet gebruikte in de voorbije 3 maanden dat ook minstens wekelijks deed.

90% van de inwoners van 16 tot 74 jaar maakte in 2022 (bijna) dagelijks gebruik van het internet, 4% minstens wekelijks maar niet dagelijks en 1% minder dan 1 keer per week.

Wekelijks internetgebruik laagst bij ouderen, laaggeschoolden en lagere inkomens

Het aandeel dat minstens wekelijks internet gebruikt, daalt met de leeftijd en stijgt met de opleiding en het inkomen. Bij de personen geboren in België is er een groter percentage wekelijkse gebruikers dan bij de personen geboren in het buitenland. Bij de mannen een iets hoger percentage dan bij de vrouwen.

95% van de mannen en 93% van de vrouwen gebruikte minstens wekelijks het internet.

98% van de jongeren van 16 tot 24 jaar gebruikte in 2022 minstens wekelijks het internet. Bij de 25- tot 54-jarigen ging het om 97%, bij de 55- tot 74-jarigen om 88%.

83% van de laaggeschoolden gebruikte in 2022 minstens wekelijks het internet, bij de hooggeschoolden gebruikt nagenoeg iedereen minstens wekelijks het internet.

Ook naar inkomen verschilt het internetgebruik. Bij de huishoudens uit de 2 laagste inkomensgroepen gebruikte 91% en 86% minstens wekelijks het internet, bij de groep met een inkomen van 2.400 tot en met 3.199 euro was dat 94%. In de huishoudens uit de 2 hoogste inkomensgroepen is dat minstens 98%.

Bij de personen geboren in België gebruikte in 2022 95% wekelijks het internet, terwijl dat percentage bij de personen geboren in het buitenland gelijk is aan 90%.

Wekelijks internetgebruik in Vlaams Gewest hoger dan EU-gemiddelde

In het Vlaamse Gewest en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (telkens 94%) was het wekelijkse internetgebruik in 2022 iets meer ingeburgerd dan in het Waalse Gewest (91%).

Het wekelijkse internetgebruik lag in het Vlaamse Gewest hoger dan het EU27-gemiddelde (89%), maar iets lager dan de hoogst scorende EU-landen Denemarken en Zweden (telkens 96%).