Gedaan met laden. U bevindt zich op: Internetgebruik naar gebruiksfrequentie Digitale economie

Internetgebruik naar gebruiksfrequentie

Gepubliceerd op 7 maart 2024 • Volgende update: maart 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2023 gaf 95% van de bevolking in het Vlaamse Gewest van 16 tot 74 jaar aan minstens wekelijks het internet te gebruiken. 96% deed dat minstens 1 keer in de voorbije 3 maanden.

Het aandeel van de bevolking dat minstens wekelijks het internet gebruikte, steeg tussen 2005 en 2023 van 55% naar 95%. Daarbij valt op dat zeker in de meest recente jaren nagenoeg iedereen die internet gebruikte in de voorbije 3 maanden dat ook minstens wekelijks deed.

91% van de inwoners van 16 tot 74 jaar maakte in 2023 (bijna) dagelijks gebruik van het internet, 4% minstens wekelijks maar niet dagelijks en 1% minder dan 1 keer per week.

Wekelijks internetgebruik laagst bij ouderen, laaggeschoolden en lagere inkomens

Het aandeel dat minstens wekelijks internet gebruikt, daalt met de leeftijd en stijgt met de opleiding en het inkomen. Naar geboorteland of geslacht zijn er geen duidelijke verschillen.

98% van de jongeren van 16 tot 24 jaar en van de 25- tot 54-jarigen gebruikte in 2023 minstens wekelijks het internet. Bij de 55- tot 74-jarigen gebruikte 89% minstens wekelijks het internet.

87% van de laaggeschoolden gebruikte in 2023 minstens wekelijks het internet, bij de hooggeschoolden gebruikte nagenoeg iedereen minstens wekelijks het internet.

Ook naar inkomen verschilt het internetgebruik. Bij de huishoudens uit de laagste inkomensgroep (tot 1.499 euro) gebruikte 85% minstens wekelijks het internet, bij de hoogste inkomensgroep (minstens 4.800 euro) was dat 99%. De tussenliggende inkomensgroepen kennen percentages tussen 92% en 97%.

Wekelijks internetgebruik in Vlaams Gewest hoger dan EU-gemiddelde

In het Vlaamse Gewest (95%) en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (94%) lag het aandeel met minstens wekelijks internetgebruik in 2023 iets hoger dan in het Waalse Gewest (91%).

Het wekelijks internetgebruik lag in het Vlaamse Gewest hoger dan het EU27-gemiddelde (90%), maar lager dan het hoogst scorende EU-land Nederland (99%). In Bulgarije lag dat aandeel het laagst (80%).