Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

94% gebruikt wekelijks internet

In 2021 gaf 95% van de bevolking in het Vlaamse Gewest van 16 tot 74 jaar aan in de voorbije 3 maanden het internet te hebben gebruikt. 94% van de bevolking deed dat minstens wekelijks.

Het aandeel van de bevolking dat het internet gebruikte in de voorbije 3 maanden steeg tussen 2005 en 2021 van 60% naar 95% . Daarbij valt op dat zeker in de meest recente jaren nagenoeg iedereen die internet gebruikte in de voorbije 3 maanden dat ook minstens wekelijks deed.

88% gebruikt (bijna) dagelijks internet

88% van de inwoners van 16 tot 74 jaar maakte in 2021 (bijna) dagelijks gebruik van het internet, 5% minstens wekelijks maar niet dagelijks en 1% minder dan 1 keer per week.

Wekelijks internetgebruik hoogst bij jongeren, hooggeschoolden en hogere inkomens

Het aandeel burgers dat minstens wekelijks internet gebruikt, daalt met de leeftijd en stijgt met de opleiding en het inkomen. Bij de personen geboren in België is er een groter percentage wekelijkse gebruikers dan bij de personen geboren in het buitenland. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen.

99% van de jongeren van 16 tot 24 jaar gebruikte in 2021 minstens wekelijks het internet. Bij de 25- tot 54-jarigen ging het om 97%, bij de 55- tot 74-jarigen om 87%.

82% van de laaggeschoolden gebruikte in 2021 minstens wekelijks het internet, bij de hooggeschoolden ging het om 99%.

Ook naar inkomen verschilt het internetgebruik. Bij de gezinnen met een inkomen tot 1.499 euro gebruikte 83% minstens wekelijks het internet, bij de groep met een inkomen van 1.500 tot en met 2.399 euro was dat 88%. In de gezinnen met een gezinskomen vanaf 3.200 euro gebruikt 98% tot 99% minstens wekelijks het internet.

Bij de personen geboren in België gebruikte in 2021 94% wekelijks het internet, terwijl dat percentage bij de personen geboren in het buitenland gelijk is aan 89%.

Wekelijks internetgebruik in Vlaams Gewest hoger dan EU-gemiddelde

In het Vlaamse Gewest (94%) en in Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (93%) was het wekelijkse internetgebruik in 2021 iets meer ingeburgerd dan in het Waalse Gewest (87%).

Het wekelijkse internetgebruik lag in het Vlaamse Gewest hoger dan het EU27-gemiddelde (87%), maar lager dan de hoogst scorende EU-landen Ierland, Denemarken en Luxemburg (97% tot 98%).