Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ondernemingen met een formeel vastgelegd ICT-veiligheidsbeleid Digitale economie

Ondernemingen met een formeel vastgelegd ICT-veiligheidsbeleid

Gepubliceerd op 27 februari 2020 • Volgende update: februari 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bijna 4 op 10 ondernemingen hebben gedocumenteerd ICT-veiligheidsbeleid

In 2019 beschikte 37% van de Vlaamse ondernemingen met minstens 10 werknemers over documenten over maatregelen, praktijken of procedures inzake ICT-veiligheid.

Het aandeel ondernemingen dat over deze documenten beschikt, is groter in ondernemingen met meer werknemers. In de ondernemingen met minstens 250 werknemers beschikt 84% van de ondernemingen over dergelijke bronnen. Bij de kleine ondernemingen met 2 tot 9 werknemers is dat 15%.

Documenten voor ICT-veiligheid meestal binnen de 2 jaar bijgewerkt

In 2019 heeft 29% van de ondernemingen met minstens 10 werknemers zijn documenten over maatregelen, praktijken en procedures inzake ICT-veiligheid geactualiseerd in het voorbije jaar. Bij 7% van de ondernemingen was dat tussen 1 en 2 jaar geleden en bij 2% meer dan 2 jaar geleden.

Documenten voor ICT-veiligheid iets beter ingeburgerd in Vlaamse Gewest dan in EU28

Het aandeel ondernemingen met documenten over maatregelen, praktijken en procedures inzake ICT-veiligheid lag in 2019 ongeveer even hoog in het Vlaamse Gewest (37%) als in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (39%). In het Waalse Gewest (23%) was dat aandeel kleiner.

België sluit met 34% aan bij het gemiddelde van de landen van de Europese Unie (EU). Bij de top 3 Denemarken, Ierland en Zweden is meer dan de helft van de ondernemingen met minstens 10 werknemers in het bezit van deze documenten.