Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bruto binnenlands energiegebruik tussen 2005 en 2020 gedaald met 9%

In 2020 bedroeg het in het Vlaamse Gewest 1.513 . Het gaat om het zonder de internationale lucht- en scheepvaart. Ten opzichte van 2019 daalde het bruto binnenlands energiegebruik met 5%. In de periode 2005 tot 2020 ging het om een daling met 9%.

Het primair energiegebruik daalde met 9% tegenover 2019. Onder meer als gevolg van de maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie die leidden tot een forse afname bij de internationale luchtvaart- en scheepvaartbunkers (respectievelijk -46% en -23%).

Het daalde in 2020 met 4% ten opzichte van 2019. Het gaat om alle energie die geleverd werd aan de eindgebruikers. Ten opzichte van 2005 was er een afname met 5%.

Huishoudens gebruikten in 2020 21% minder energie dan in 2005

Zowel in de residentiële als in de tertiaire sector (waar het buitenklimaat een belangrijke rol speelt) daalde het energiegebruik in 2020 ten opzichte van 2019, met 3% in de residentiële en 7% in de tertiaire sector. Tegenover 2005 nam het energiegebruik van de residentiële sector (de huishoudens) af met 21%.

In de industrie daalde het niet-energetisch gebruik (als grondstof, solvent of smeermiddel) in 2020 met 2% ten opzichte van 2019. Het energetisch gebruik van de industrie daalde met 4%. De sector chemie bleef de grootste industriële sector qua energiegebruik, de 2de grootste energiegebruiker was de ijzer- en staalsector.

Het energiegebruik van de transportsector daalde met 7% ten opzichte van 2019. Ten opzichte van 2005 was er een daling met 2%.

Het energiegebruik in de transformatiesector (voornamelijk elektriciteitscentrales en raffinaderijen) daalde in 2020 met 9% ten opzichte van 2019. Voornamelijk door een forse afname bij de raffinaderijen (-19%).

In de landbouw steeg het energiegebruik ten opzichte van 2019 met 1%. Tegenover 2005 was er een afname met 4%.