Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bruto binnenlands energiegebruik tussen 2005 en 2021 gedaald met 4%

In 2021 bedroeg het in het Vlaamse Gewest 1.600 (PJ). Het gaat om het zonder de internationale lucht- en scheepvaart. Ten opzichte van 2020 steeg het bruto binnenlands energiegebruik met 6%. In de periode 2005 tot 2021 ging het om een daling met 4%.

Na de forse afname in het coronajaar 2020 steeg het primair energiegebruik in 2021 met 9%.

Het steeg in 2021 met 6% ten opzichte van 2020. Het gaat om alle energie die geleverd werd aan de eindgebruikers. Ten opzichte van 2005 bleef het finaal energiegebruik constant.

Huishoudens gebruikten in 2021 12% minder energie dan in 2005

Zowel in de residentiële als in de tertiaire sector (waar het buitenklimaat een belangrijke rol speelt) steeg het energiegebruik in 2021 ten opzichte van 2020, met 13% in de residentiële en 8% in de tertiaire sector. In vergelijking met 2020 was 2021 immers een koeler jaar. Tegenover 2005 nam het energiegebruik van de residentiële sector (de huishoudens) af met 12%.

In de industrie daalde het niet-energetisch gebruik (als grondstof, solvent of smeermiddel) in 2021 met 1% ten opzichte van 2020. Het energetisch gebruik van de industrie steeg met 5%. De sector chemie bleef de grootste industriële sector qua energiegebruik, de 2de grootste energiegebruiker was de ijzer- en staalsector.

Het energiegebruik van de transportsector steeg met 10% ten opzichte van 2020. Ten opzichte van 2005 was er een toename met 9%.

Het energiegebruik in de transformatiesector (voornamelijk elektriciteitscentrales en raffinaderijen) steeg in 2021 met 6% ten opzichte van 2020. Tegenover 2005 was er een afname met 17%.

In de landbouw steeg het energiegebruik ten opzichte van 2020 met 5%.