Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hernieuwbare energie Energie

Hernieuwbare energie

Gepubliceerd op 24 februari 2023 • Volgende update: februari 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 9% hernieuwbare energie in totaal energiegebruik

In het Vlaamse Gewest lag het aandeel van hernieuwbare energie in het in 2021 op 9,2%. Dat aandeel is de afgelopen jaren gestegen. In 2005 ging het nog om 1,9%. In dit cijfer zit niet alleen de inlandse productie van groene stroom en warmte, maar ook het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor transportdoeleinden, zoals biobrandstoffen.

Aandelen groene stroom en biobrandstoffen stijgen fors

De totale bruto groene stroomproductie in 2021 bedroeg 10.406 . Sinds 2005 is de productie van groene stroom vertienvoudigd. Het aandeel van groene stroomproductie in het Vlaamse bruto gebruik van stroom lag in 2021 op 17,6%.

Het finaal gebruik van groene energie voor verwarming lag op 6,5% van het totale bruto eindgebruik voor verwarming. In 2021 werd 80% van de groene energie voor warmtetoepassingen geleverd door installaties op basis van biomassa. De overige 20% kwam van warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers.

Het aandeel hernieuwbare energie in het vervoer (biobrandstoffen en groene stroom) ten opzichte van het finale energiegebruik in het vervoer bedroeg 11,3%. Hier domineren de biobrandstoffen met een aandeel van 87% op de inzet van groene stroom (13%).

Aandeel zon- en windenergie in groene stroomproductie groeit

Installaties van nieuwe zonnepanelen en van windturbines deden het aandeel van zon- en windenergie in de groene stroomproductie verder oplopen: van 15% in 2005 tot 69% in 2021. Sinds 2016 wordt er meer groene stroom uit zon en wind opgewekt dan uit bio-energie.

De productie op basis van biologisch materiaal – biomassa, biogas en de organische fractie van het huisvuil (bio-energie) – was in 2021 goed voor 31% van de groene stroomproductie.

Bronnen

  1. Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA): :
Lees deze pagina in: