Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hernieuwbare energie Energie

Hernieuwbare energie

Gepubliceerd op 19 januari 2024 • Volgende update: januari 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In het Vlaamse Gewest lag het aandeel van hernieuwbare energie in het in 2022 op 10%. Dat aandeel is de afgelopen jaren gestegen. In 2005 ging het nog om 1,9%. In dit cijfer wordt niet alleen de inlandse productie van groene stroom en warmte meegerekend, maar ook het gebruik van biobrandstoffen voor transportdoeleinden.

Aandeel groene stroom stijgt fors

De totale bruto groene stroomproductie in 2022 bedroeg 11.740 . Sinds 2005 is de productie van groene stroom meer dan vertienvoudigd. Het aandeel van groene stroomproductie in het bruto gebruik van stroom in het Vlaamse Gewest lag in 2022 op 21,6%.

Het finaal gebruik van groene energie voor verwarming/koeling lag in 2022 op 9.237 GWh. Dit is 7% van het totale bruto eindgebruik voor verwarming/koeling. In 2022 werd 76% van de groene energie voor warmtetoepassingen geleverd door installaties op basis van biomassa. De overige 24% kwam van warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers.

Het verbruik van biobrandstoffen in transport bedroeg in 2022 5.300 GWh. Dat is een stijging met 61% ten opzichte van 2020 door de verhoogde bijmengplicht.

Aandeel zon- en windenergie in groene stroomproductie groeit

Installaties van nieuwe zonnepanelen en van windturbines deden het aandeel van zon- en windenergie in de groene stroomproductie verder oplopen: van 15% in 2005 tot 73% in 2022. Sinds 2016 wordt er meer groene stroom uit zon en wind opgewekt dan uit bio-energie.

De productie op basis van biologisch materiaal – biomassa, biogas en de organische fractie van het huisvuil – was in 2022 goed voor 27% van de groene stroomproductie.

Bronnen

  1. Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA): :
Lees deze pagina in: