Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bijna 9% hernieuwbare energie in totaal energiegebruik

In het Vlaamse Gewest lag het aandeel van hernieuwbare energie in het in 2020 op 8,9%. Dat aandeel is de afgelopen jaren gestegen. In 2005 ging het om 1,9%. Het gaat niet alleen om de inlandse productie van groene stroom, warmte en koeling, maar ook om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor transportdoeleinden, zoals biobrandstoffen.

Aandelen groene stroom en biobrandstoffen stijgen fors

De totale bruto groene stroomproductie in 2020 bedroeg 10.003 . Sinds 2005 is de productie van groene stroom vernegenvoudigd. Het aandeel van groene stroomproductie in het Vlaamse bruto gebruik van stroom lag in 2020 op 17,4%.

Het finaal gebruik van groene energie voor verwarming en koeling lag op 5,9% van het totale bruto eindgebruik voor verwarming en koeling. In 2020 werd 84% van de groene energie voor warmtetoepassingen geleverd door installaties op basis van biomassa. De overige 16% kwam van warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers.

Het aandeel hernieuwbare energie in het vervoer (biobrandstoffen en groene stroom) ten opzichte van het finale energiegebruik in het vervoer bedroeg 11%. Hier domineren de biobrandstoffen op de inzet van groene stroom (respectievelijk 88% en 12%).

Aandeel zon- en windenergie in groene stroomproductie groeit sterk

Installaties van nieuwe zonnepanelen en van windturbines deden het aandeel van zon- en windenergie in de groene stroomproductie sterk oplopen van 15% in 2005 tot 65% in 2020. Sinds 2016 wordt er meer groene stroom uit zon en wind opgewekt dan uit bio-energie.

De productie op basis van biologisch materiaal – biomassa, biogas en de organische fractie van het huisvuil (bio-energie) – was in 2020 goed voor 35% van de groene stroomproductie.