Bron

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

Definities

In 2009 werd de Europese Richtlijn 2009/28/EG (richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen) goedgekeurd. In deze richtlijn worden bindende doelstellingen vastgelegd voor de Europese lidstaten voor het aandeel hernieuwbare energiebronnen in het bruto eindgebruik. Het bruto eindgebruik van energie uit hernieuwbare bronnen in elke lidstaat wordt berekend als de som van:

- het bruto eindgebruik van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

- het bruto eindgebruik van energie uit hernieuwbare bronnen voor verwarming en koeling

- het eindgebruik van energie uit hernieuwbare bronnen in het vervoer.

Referenties

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEA): Energiestatistieken ((opent in nieuw venster))

Naar de statistiek

Lees deze pagina in: