Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Inflatie Inflatie

Metadata: Inflatie

Bron

Nationale Bank van België (NBB)

Definities

Algemeen indexcijfer: geeft het verloop van het prijspeil weer voor een goederen- en dienstenpakket dat representatief is voor de uitgaven van de gezinnen. De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie geeft aan dat het indexcijfer niet zozeer het prijsniveau van een korf van goederen en diensten voor een bepaalde periode meet, maar wel de schommeling van dat niveau tussen 2 periodes, waarbij de eerste periode als vergelijkingsbasis geldt. Deze verandering in het prijsniveau wordt bovendien niet in absolute, maar in relatieve waarde gemeten. Het algemeen indexcijfer kan worden bepaald als 100 keer de verhouding tussen de waargenomen prijzen van een waaier van goederen en diensten op een gegeven ogenblik en de prijzen van dezelfde goederen en diensten, waargenomen onder dezelfde omstandigheden in de loop van de referentieperiode, die als vergelijkingsbasis wordt gekozen. De prijswaarnemingen vinden steeds plaats in dezelfde regio’s.

Gezondheidsindex: deze index is afgeleid van de consumptieprijsindex, waaruit een aantal producten zoals alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG) gehaald zijn. Deze index wordt gepubliceerd sinds januari 1994.

Inflatie: het proces van vermindering van de waarde van een munt, in hoofdzaak door de gemiddelde prijsstijging van de goederen en diensten die consumenten kopen. Inflatie wordt weergegeven door middel van een indexcijfer van consumptieprijzen, berekend voor een brede, representatieve korf van producten (goederen en diensten).

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het gaat om geregistreerde data door de FOD Economie. Maandelijks gaan enquêteurs de prijzen opnemen in ongeveer 10.000 winkels. In totaal worden er 70.000 prijsopnamen uitgevoerd in 55 lokaliteiten verspreid over heel het grondgebied van België. Recent gebeurt ook een deel van de informatie-inzameling via webscraping, een techniek waarbij automatisch gegevens van webpagina’s afgehaald worden.

Er wordt geen opdeling gemaakt naar gewest.

Referenties

Nationale Bank van België: Inflatie(opent in nieuw venster)

Naar de statistiek