Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inflatie Financiële omgeving

Inflatie

Gepubliceerd op 14 maart 2024 • Volgende update: maart 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Inflatie daalde in 2023, maar bleef nog relatief hoog

De Belgische volgens het bedroeg 4,1% in 2023. Dat is duidelijk lager dan de hoge inflatie in 2022, maar wel nog hoger dan het gemiddelde vanaf 2006 (2,4%). De inflatie was vooral in de eerste helft van 2023 nog hoog. In de tweede helft van 2023 nam de inflatie af. Dat kwam door de scherpe daling van de gas- en elektriciteitsprijzen.

De inflatie kende een eerste piek in 2008 (4,5%), maar daalde sterk in het crisisjaar 2009 (-0,1%). De daaropvolgende jaren van gedeeltelijk economisch herstel (2010, 2011 en 2012) gingen hand in hand met hogere inflatiecijfers. In de periode 2013-2015 lag de inflatie laag. In 2017 en 2018 was de inflatie net iets hoger dan 2% omwille van stijgende energieprijzen. De Covid-19-crisis zorgde voor een recessie in 2020. De lagere economische activiteit ging toen gepaard met lage inflatiecijfers. Een aantal factoren zorgden voor een opwaartse druk op het prijspeil in 2021 (+2,4%) waaronder problemen met de aanvoerketens door restricties tijdens de Covid-19-pandemie en stijgende prijzen van energie en een aantal grondstoffen. In 2022 volgde dan een zeer grote stijging (+9,6%). Het ging om de sterkste stijging sinds 1975. Die was een gevolg van de sterk opgelopen energieprijzen en de geleidelijke doorsijpeling daarvan in de rest van de economie.

De verloopt vrij parallel aan het algemeen indexcijfer. In 2023 bedroeg de toename van de gezondheidsindex 4,3%. Dat is 0,2 procentpunt hoger dan het algemeen indexcijfer.

Toename inflatie in 2023 vooral op naam voeding, diensten en huur

De klim van de inflatie in 2021-2022 was het eerst merkbaar in de ‘niet-voeding’. Die categorie omvat immers energetische en aardolieproducten die sterk in prijs toenamen in de loop van 2021 en verder in 2022. Op het einde van 2022 zwakten de prijsstijgingen in deze categorie af. De andere productcategorieën kenden in de loop van 2022 prijstoenames die niet afzwakten in de daaropvolgende maanden.