Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Inkomen van 20% rijksten 3,2 keer hoger dan inkomen van 20% armsten

De lag volgens de EU-SILC-enquête van 2021 in het Vlaamse Gewest op 3,2. Dat betekent dat het van de 20% inwoners met het hoogste inkomen 3,2 keer hoger ligt dan het huishoudinkomen van de 20% inwoners met het laagste inkomen.

Deze cijfers werden berekend op basis van het totale beschikbare inkomen van de huishoudens in het jaar voorafgaand aan de enquête. De cijfers van de EU-SILC-enquête van 2021 hebben dus betrekking op de huishoudinkomens van 2020, het eerste jaar van de Covid-19-crisis.

De EU-SILC-enquête werd in 2019 ingrijpend vernieuwd. Daardoor is voorzichtigheid geboden bij het maken van vergelijkingen met de resultaten van voorgaande jaren. Wel kan gesteld worden dat de inkomenskwintielverhouding sinds 2004 min of meer gelijk gebleven is.

Vlaamse inkomensongelijkheid blijft beperkt in EU-perspectief

In 2020 lag de inkomenskwintielverhouding in het Vlaamse Gewest (3,4) ongeveer even hoog als in het Waalse Gewest (3,5). Met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (5,2) was er wel een duidelijk verschil. In België lag de inkomenskwintielverhouding op 3,6.

In Europees perspectief blijft de inkomensongelijkheid in België beperkt. Gemiddeld lag de inkomenskwintielverhouding in de 27 landen van de Europese Unie (EU27) in 2020 op 4,9. België bevindt zich in de groep van EU-landen met de laagste inkomenskwintielverhouding. Enkel in Slovakije, Slovenië en Tsjechië ligt de inkomenskwintielverhouding lager. In Bulgarije ligt de inkomensongelijkheid het hoogst.

Cijfers voor 2021 zijn nog niet voor alle EU-landen beschikbaar.