Gedaan met laden. U bevindt zich op: Waterarmoede Inkomen en armoede

Waterarmoede

Gepubliceerd op 26 oktober 2023 • Volgende update: oktober 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2022 ruim 51.000 afbetalingsplannen voor drinkwater aangevraagd

In 2022 leverden de 6 drinkwatermaatschappijen die actief zijn in het Vlaamse Gewest water aan in totaal 2.796.130 huishoudens met een eigen watermeter (klanten zonder ondernemingsnummer). Binnen die groep waren 172.213 huishoudens beschermd met recht op een sociaal tarief (6%), 25.161 huishoudens waren zonder recht op een (bijna 1%).

Klanten met betalingsmoeilijkheden kunnen een afbetalingsplan voor de drinkwaterfactuur aanvragen bij het waterbedrijf. In 2022 werden in totaal 51.211 afbetalingsplannen aangevraagd. Dat aantal ligt 10% lager dan in 2021.

Aantal opgelegde afbetalingsplannen in 2022 op ongeveer zelfde niveau als in 2021

Bij aanhoudende betalingsmoeilijkheden kan het waterbedrijf een aanvraag tot begrenzing van de drinkwatertoevoer indienen bij de (LAC). De LAC kan bij dergelijke aanvragen een afbetalingsplan opleggen. Als de klant het afbetalingsplan volgt, wordt hij niet begrensd of afgesloten.

Het aantal afbetalingsplannen opgelegd via de LAC steeg tussen 2015 en 2017 van 10.290 tot 14.409 (+40%) en daalde daarna tot 12.508 in 2019 (-13%). In 2020 was er sprake van een bijkomende daling tot 8.848 (-29%). Die daling werd minstens gedeeltelijk veroorzaakt door de impact van de Covid-19-pandemie. De pandemie en de door de overheden getroffen preventiemaatregelen verhinderden de normale werking van de waterbedrijven en de LAC. In 2021 en 2022 lag het aantal opgelegde afbetalingsplannen telkens op ongeveer hetzelfde niveau als in 2020.

Bij aanhoudende betalingsmoeilijkheden kan de lokale adviescommissie (LAC) op vraag van het waterbedrijf ook besluiten tot een begrenzing van de drinkwatertoevoer. Begrenzen betekent dat de watertoevoer in debiet begrensd wordt tot minimaal 50 liter per uur. In een aantal gevallen kan bij het waterbedrijf ook een aanvraag tot afsluiting ingediend worden. Vanaf 1 januari 2020 kan een huishoudelijke klant met betalingsproblemen niet meer van de watervoorziening afgesloten worden zonder dat eerst de procedure van debietbegrenzing via de LAC-commissie werd doorlopen.

In 2022 werden in het Vlaamse Gewest in totaal 1.237 begrenzingen uitgevoerd na een LAC-beslissing om redenen van wanbetaling. Er vonden in 2022 ook 127 afsluitingen plaats na een LAC-beslissing om redenen van wanbetaling.

In 2020 waren er slechts 70 begrenzingen en geen afsluitingen. Het lage aantal begrenzingen en de sterke daling (tot 0) van het aantal afsluitingen in 2020 werden minstens gedeeltelijk veroorzaakt door de gevolgen van de Covid-19-pandemie: van 20 maart 2020 tot 17 juli 2020 en van 30 oktober 2020 tot en met 27 februari 2021 was een civiele noodsituatie van kracht. Tijdens de periodes van civiele noodsituatie konden de waterbedrijven niet overgaan tot het afsluiten of begrenzen van het debiet van de waterlevering bij een abonnee, tenzij in geval van een onmiddellijke bedreiging van de volksgezondheid.