Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bijna 1,3 miljoen runderen in Vlaams Gewest

Het Vlaamse Gewest telde in 2021 1,26 miljoen runderen. De rundveestapel vertoonde sinds 2005 een dalende trend, maar nam tussen 2014 en 2016 opnieuw toe. In de meest recente jaren is er weer sprake van een lichte afname.

Over de hele periode 2005-2021 is de melkveestapel met 14% gegroeid, terwijl de zoogkoeienstapel met 28% is gekrompen.

5,7 miljoen varkens

In 2021 waren er in het Vlaamse Gewest 5,66 miljoen varkens. Sinds 2005 schommelde het totaal aantal varkens rond 6 miljoen, maar de afgelopen jaren is dit aantal wat lager. Het aantal zeugen daalt al geruime tijd en lag in 2021 34% lager dan in 2005.

45,1 miljoen stuks pluimvee

Het Vlaamse Gewest telde in 2021 45,09 miljoen stuks pluimvee. Bij pluimvee is in de meeste recente jaren wel een sterke groei merkbaar, vooral bij vleeskippen. Tussen 2005 en 2021 kende het aantal vleeskippen een groei van 73%.

Veedichtheid runderen hoogst in West-Vlaanderen en Noorderkempen

Het hoogste aantal runderen per hectare is te vinden in West-Vlaanderen en de Noorderkempen. Ook in het Meetjesland, het Waasland, het Pajottenland en Noord-Limburg ligt de veedichtheid runderen relatief hoog.

Veedichtheid varkens hoogst in West-Vlaanderen

West-Vlaanderen kent het hoogste aantal varkens per hectare. Ook in het Meetjesland, het Waasland, de Noorderkempen en Noord-Limburg ligt de veedichtheid varkens eerder hoog.

Veedichtheid pluimvee hoogst in West-Vlaanderen en Noorderkempen

Het hoogste aantal stuks pluimvee per hectare is te vinden in West-Vlaanderen en de Noorderkempen. Ook in het Meetjesland, het Waasland en Noord-Limburg ligt de veedichtheid pluimvee eerder hoog.

Veedichtheid runderen in Vlaams Gewest hoger dan in andere gewesten en EU-gemiddelde

Het aantal runderen per hectare lag in 2021 in het Vlaamse Gewest (gemiddeld 0,93 runderen per hectare) hoger dan in het Waalse Gewest (0,62 runderen per hectare). In België lag het aandeel op 0,75 runderen per hectare.

De veedichtheid runderen lag in 2021 in de 27 landen van de Europese Unie (EU27) op gemiddeld 0,18 runderen per hectare. In Nederland was de dichtheid het hoogst (0,99), in Finland het laagst (0,02).

Veedichtheid varkens in Vlaams Gewest veel hoger dan in andere gewesten en EU-gemiddelde

Het aantal varkens per hectare lag in 2021 in het Vlaamse Gewest (gemiddeld 4,16 varkens per hectare) hoger dan in het Waalse Gewest (0,23 varkens per hectare). In België lag het aandeel op 1,97 varkens per hectare.

De veedichtheid varkens lag in 2021 in de 27 landen van de Europese Unie (EU27) op gemiddeld 0,34 varkens per hectare. In Denemarken was de dichtheid het hoogst (3,06), in Zweden het laagst (0,03).

Info over definities en bronnen

Lees deze pagina in: