Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bruto toegevoegde waarde Macro-economie

Bruto toegevoegde waarde

Gepubliceerd op 30 januari 2024 • Volgende update: januari 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bruto toegevoegde waarde in 2022 op 297 miljard euro

De van het Vlaamse Gewest bedroeg in 2022 296,9 miljard euro. In is dat 10,1% meer dan in 2021. Die sterke stijging hangt deels samen met de hoge inflatie in 2022.

Tussen 2004 en 2008 steeg de bruto toegevoegde waarde sterk. Dat waren jaren van een positieve economische conjunctuur. In 2009 brak de financieel-economische crisis uit. De bruto toegevoegde waarde kende dat jaar een terugval. Maar in 2010 en 2011 was er sprake van herstel. De groeicijfers waren in 2013 en 2014 opnieuw zwakker door de schulden- en eurocrisis tussen 2011 en 2014. Vanaf 2015 was er weer sprake van een sterkere stijging tot 2019, waarna een terugval volgde in 2020 door het uitbreken van de Covid-19-crisis. In 2021 steeg de bruto toegevoegde waarde opnieuw.

Handel belangrijkste bedrijfstak in bruto toegevoegde waarde

De handel was, net zoals in voorgaande jaren, ook in 2022 de belangrijkste bedrijfstak met een bruto toegevoegde waarde van 41 miljard euro. Daarmee had de handel een aandeel van 14% in de totale bruto toegevoegde waarde. De top 5 van sectoren met de grootste bruto toegevoegde waarde omvat verder de sector van de hoofdkantoren en het bedrijfsadvies, het onroerend goed, het onderwijs en de bouwnijverheid. Deze 5 bedrijfstakken samen stonden in 2022 in voor 45% van de totale Vlaamse bruto toegevoegde waarde.

Tussen 2003 en 2022 nam het aandeel van de hoofdkantoren en adviesbureaus toe met 2 procentpunt. Toenames waren er ook bij het onroerend goed, administratieve, informatica- en maatschappelijke diensten en in de farmacie (telkens +1 procentpunt). De chemie en de voeding en drank zagen hun aandeel met 1 procentpunt afkalven.