Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Arbeidsproductiviteit in industrie herstelt zich in 2021 en 2022

De in de Vlaamse wordt voor 2022 geraamd worden op 141.000 euro. De arbeidsproductiviteit is de verhouding tussen de en de in de industrie of de hoeveelheid bruto toegevoegde waarde die een werkende in de industrie produceert. De arbeidsproductiviteit is in de industrie structureel hoger niveau dan in de hele economie.

De arbeidsproductiviteit nam onafgebroken toe tussen 2010 en 2019. Maar in 2020 viel de arbeidsproductiviteit terug. Dat kwam door het uitbreken van de COVID-19-crisis die een terugval van de economische activiteit veroorzaakte. Dat werd vooral opgevangen door minder gepresteerde uren, eerder dan door een daling van de werkgelegenheid.

De herneming van de economische activiteit in 2021 zorgde ook voor een groei van de arbeidsproductiviteit in de industrie en ook in de hele economie. Die groei wordt verdergezet in 2022: in de industrie gaat het om een groei van 11%, in de hele economie om een groei van 8%.

Vlaamse arbeidsproductiviteit hoger dan EU-gemiddelde

De arbeidsproductiviteit in de Vlaamse industrie bedroeg 111.200 euro in 2019. Dat is minder dan in het Waalse Gewest (119.400 euro), maar hoger dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (102.900 euro). Dat laatste is opmerkelijk, want de totale Brusselse arbeidsproductiviteit voor de hele economie ligt op een hoger niveau dan de Vlaamse of de Waalse.

Het EU27-gemiddelde kwam in 2019 op 68.400 euro. Van onze buurlanden scoort enkel Nederland hoger dan het Vlaamse Gewest (113.700 euro).