Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bedrijfsafval Milieu en natuur

Bedrijfsafval

Gepubliceerd op 19 april 2022 • Volgende update: juli 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Primair bedrijfsafval daalt naar 14 miljoen ton

Het van bedrijven in het Vlaamse Gewest daalde van 16,5 miljoen ton in 2018 naar 14 miljoen ton in 2020. Dat hangt samen met de tijdelijke en gedeeltelijke sluiting van de economie als maatregel in het kader van de COVID-19-pandemie, waardoor het productieafval daalde. Daarnaast verschoof een deel van het bedrijfsafval naar huishoudelijk afval door het tijdelijk verplichte thuiswerken. Er was 4 keer meer bedrijfsafval dan huishoudelijk afval in 2020, in 2018 was dat 5 keer meer.

De grootste afvalstromen waren in 2020 bouw- en sloopafval (23%), slib van waterzuivering (16%), verontreinigde grond (11%) en afval van plantaardige of dierlijke oorsprong (10%). De grote hoeveelheid in de eerste 3 stromen is deels het gevolg van het milieubeleid. Om een materiaal- en energie-efficiënter gebouwenpark te bekomen, zijn er immers verbouwingen nodig. Daarnaast stimuleert het milieubeleid ook een verhoogde aansluitingsgraad op rioleringen en een doorgedreven bodemsanering. Daarbij ontstaan onvermijdelijk afvalstoffen. Een deel van dat afval gaat evenwel naar materiaalrecuperatie. Zo wordt het steenachtig bouw- en sloopafval, eventueel na sortering of een andere vorm van voorbehandeling, bijna volledig gerecycleerd.

De hoeveelheid primair bedrijfsafval zonder bouw- en sloopafval, slib van waterzuivering en verontreinigde grond daalde tussen 2005 en 2009, bleef vervolgens vrij stabiel, om in 2020 te dalen naar 6,95 miljoen ton. De grootste fracties hierin waren afval van plantaardige of dierlijke oorsprong (21%), niet-selectief ingezameld bedrijfsafval of bedrijfsrestafval (14%) en papier- en kartonafval zonder verpakkingsmateriaal (10%).

Medisch afval neemt af

In 2020 daalde de hoeveelheid medisch afval met 24% tegenover 2018. Een gevolg van een daling van het medisch afval in de zorgsector, die instaat voor vier vijfde van het medisch afval. Bedden in het ziekenhuis werden vrijgehouden voor coronapatiënten door minder noodzakelijke zorg uit te stellen. Daarnaast werden in de woonzorgcentra de plaatsen die vrijkwamen door overlijdens niet onmiddellijk terug ingenomen door nieuwe zorgbehoevenden. Deze lagere bezetting in ziekenhuizen en woonzorgcentra speelde mee in de daling van de hoeveelheid medisch afval.

Drie kwart primair bedrijfsafval en secundaire grondstoffen krijgt 2de leven

In 2020 produceerden de bedrijven, buiten de afvalverwerkende bedrijven, 14 miljoen ton primair afval en 5,3 miljoen ton s. 39% hiervan ging rechtstreeks naar een of andere vorm van materiaalrecuperatie: hergebruik, gebruik als secundaire grondstof, recyclage of compostering. 3% ging rechtstreeks naar verbranding, 1% werd rechtstreeks afgevoerd naar stortplaatsen. De overige 57% werd gesorteerd of op een andere manier voorbehandeld vooraleer het verder werd verwerkt.

Een deel van de deze laatste categorie gaat, na een 2de verwerkingsstap, ook naar materiaalrecuperatie. In totaal ging 76% van de primaire bedrijfsafvalstoffen en secundaire grondstoffen naar materiaalrecuperatie na 2 verwerkingsstappen. Een cijfer dat ongeveer constant blijft sinds 2012.