Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Bedrijfsafval Bedrijfsafval

Metadata: Bedrijfsafval

Bron

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Definities

Primair bedrijfsafval: het afval geproduceerd door de bedrijven, exclusief het afval van de afvalverwerkende sector. Het gaat dus om afvalstoffen die ontstaan bij de oorspronkelijke producent en niet bij de latere verwerking van het afval.

Secundaire grondstoffen: grondstoffen die niet rechtstreeks uit de natuur worden onttrokken, bijvoorbeeld bijproducten van productieprocessen of gerecycleerde materialen.

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data gepubliceerd door OVAM zijn gebaseerd op het Integraal Milieujaarverslag (IMJV). Hierin wordt een representatieve steekproef van bedrijven bevraagd over hun uitgaande afvalstromen en de geproduceerde secundaire grondstoffen. De resultaten worden veralgemeend om een Vlaams totaalcijfer te schatten. Meer informatie over de gebruikte methodiek is terug te vinden in het rapport bedrijfsafval op de OVAM website.

De resultaten zijn afgestemd met de cijfers die Vlaanderen/Belgiƫ officieel rapporteert aan de Europese instellingen en dus afgestemd op de rekenregels van de Europese Unie.

De datakwaliteit is erg goed en de internationale datavergelijkbaarheid erg hoog.

Referenties

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM): Bedrijfsafvalstoffen(opent in nieuw venster)

Naar de statistiek